เจอแล้ว! ใบสมัครงาน เลขานุการ, หาพนักงาน บริหารทรัพยากรบุคคล, หาคนทำงานผู้จัดการทั่วไป | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เลขานุการ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เลขานุการ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10510
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 11 พฤศจิกายน 2534 (อายุ 33 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 155 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เลขานุการ
2. บริหารทรัพยากรบุคคล
  3. ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน 25,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน มีนบุรี คลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม สะพานสูง รามคำแหง บางกะปิ สายไหม
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา กาารเมืองการปกครอง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
เกรดเฉลี่ย 2.57
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2562 จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
13/36-37 หมู่ที่ 7 ซอยนวมินทร์64/2 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เงินเดือน
25,000
ตำแหน่ง
เลขานุการ
ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมวาระการประชุมและดำเนินการประชุมของบริษัท/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม (ประจำสัปดาห์)
2.จัดเตรียม/ดูแล/รับผิดชอบ ด้านงานเอกสาร
2.1 )จัดเก็บเอกสารของกรรมการบริษัท และ คณะผู้บริหาร
2.2 )จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท,หนังสือรับรองบริษัท,ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือบริคณห์สนธิ ,ทะเบียนการค้า, หนังสือประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
2.3 )ประทับตราเอกสาร พร้อมตรวจสอบเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อลงนาม
2.4 )คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
2.5 )จัดทำ พิมพ์ สำเนา ส่งอีเมล และเก็บรักษาเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 )จัดเตรียม พร้อมทั้งแจ้งตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลรับผิดชอบ (จดหมายเข้า-ออก) ของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร
4.งานประสานงานบุคคล ภายในและภายนอกองค์กร
5.ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
6.ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.จัดการงานทั่วไป ดูแลเตรียมห้องประชุม เตรียมเครื่องดื่ม-อาหาร-ของว่าง สำหรับแขกของผู้บริหาร
8.จัดเตรียมการ (จองตั๋ว?ซื้อตั๋ว) เครื่องบิน ของกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
9.ติดต่อธนาคาร : เช็คเงินสด,เบิกเงินสด,เช็คของขวัญ Gift Voucher ตามที่ได้รับมอบหมาย
10.งานจัดซื้อทั่วไป ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
11.ติดต่อสื่อสาร รับเรื่อง ทางโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
12.ดูแลและจัดเตรียม เครื่องดื่ม-อาหารมื้อกลางวัน-ของว่าง ผู้บังคับบัญชา
13.งานโอกาสต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรและดูแลกิจกรรม : งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี,งานสงกรานต์ประจำปี เป็นต้น
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 จนถึง ธันวาคม 2561
ชื่อบริษัท บริษัท วี สมาร์ทโฟน จำกัด (Vivo)
ที่อยู่-ติดต่อ
77,77/1,77/2 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
เงินเดือน
20,000+ค่าคอม
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ความรับผิดชอบ 1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และบริหารทีมฝ่ายขาย Sale,PC
2.สรุป /วิเคราะห์ข้อมูล ของคู่แข่งและความต้องการซื้อของลูกค้า
3.จัดเก็บข้อมูล แผนภาพงาน และสรุปผลการขาย ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
4.แก้ปัญหาและตัดสินใจ งานต่างๆ
5.บริหารการประชุมประจำสัปดาห์กับทีมงานฝ่ายขาย Sale พร้อมทั้งพัฒนาทีมฝ่ายขาย เพื่อมีเป้าหมายร่วมกัน
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมอบรมสินค้าที่สำนักงานใหญ่,จัดการอบรมให้กับทีมฝ่ายขาย (Sale-PC) ,งานสัมมนา พบลูกค้า ตามโอกาสต่างๆ เป็นต้น
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 จนถึง พฤษภาคม 2561
ชื่อบริษัท บริษัท พีจีอิเล็คทริค กรุ๊ฟ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
221/50 ถนนปัญญาอินทรา เขตคลองสามวา แขวงบางชัน กรุงเทพมหานคร 10510
เงินเดือน
17,000
ตำแหน่ง
จัดซื้อ
ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งใบเสนอราคา
2.จัดทำเอกสารสั่งซื้อและส่งดำเนินการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างผู้รับเหมา ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้า
3.ประสานงานกับซัพพลายเออร์ เจรจาต่อรองราคา ประเมินราคา เพื่อติดตามการส่งมอบสินค้าและงาน ให้ทันต่อความต้องการลูกค้า
4.ควบคุมรายการสินค้าใน Stock การเบิกจ่ายมีสินค้าเข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้าภายในบริษัท
5.ดูแลการเบิกใบลา ของพนักงาน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ทำอาหาร
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ตอบรับคำเชิญ เป็นวิทยากรการสัมมนา เรื่อง "การออกแบบชีวิต ที่ทำให้เราพอใจ" ในวันที่ 1/3/63
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 30/03/2023