เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Safety Manager, หาพนักงาน Production Manager, หาคนทำงานวิศวกร ความปลอดภัย | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Safety Manager ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งProduction Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิศวกร ความปลอดภัย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Safety Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคตะวันออก
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 กรกฎาคม 2514 (อายุ 53 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก ึ79 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ใบดำ
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Safety Manager
2. Production Manager
  3. วิศวกร ความปลอดภัย
เงินเดือน 80000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 2.99
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2543
เกรดเฉลี่ย 2.54
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท อายิโนโมโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง2001 ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
123/81 หมู่ 6 ถ.สุขประยูร ต.หนองตำลึง อ. พานทอง จ. ชลบุรี 20160
เงินเดือน
70000
ตำแหน่ง
Safety Manager
ความรับผิดชอบ 1.Safety management of company
2.Safety yearly master plan
3.Safety audit and patrol
4.Safety committee meeting
5.Safety Document support for Labor department
6.Mannger meeting every week
7.Risk assessment and Job safety analysis
8.Safety control all area of Ajinomoto Engineering 2001 co.,Ltd.
9.Monthly Summary report
10.Investigate forRank A, Near miss ,Incident and accident
11.Safety law update every month
12.Follow up as comply law
13.Risk mannagement
14.KPI system
15.ASC management and review
16.Safety Training follow up comply law ( 6 Hr ) and ( 3 Hr )
17.Special training such as Confined space work ,High place work,Lifting work,Scaffolding work,Electrical work,Heavy machine and general work,
18. Train The Trainer confined spce
19. Train the Trainer for Safety Electrical Work, 20. Train The Trainer for Occupational Safety ,Health and Environment for general and new employee pursuant OSHE Act B.E 2554
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2553 จนถึง กรกฎาคม 2560
ชื่อบริษัท ไทยเซ็มคอน ประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
700/256 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 2016
เงินเดือน
40000
ตำแหน่ง
Senior Safety officer
ความรับผิดชอบ - Safety control for work
- Mechanical system
- Electrical system
- Make procedure and Process control for work
- Summary safety report sent to MD to every week
- Safety Report sent to government labor department.
- Preventive and corrective for work
- Solve a problem and improvement work
- Job Safety analysis
- Risk assessment
- Discussion and battle plan meeting before start work
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2536 จนถึง มกราคม 2552
ชื่อบริษัท ฟูจิตสึประเทศไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
60/90 นวนคร
เงินเดือน
20000
ตำแหน่ง
Facility staff
ความรับผิดชอบ Electrical and Mechanical control
- DI UDI water system control
- Monitoring equipment
- Clean room system control
- Safety officer control for construction work
- Welfare committe
- Safety committe
- ISO system control for work
- Make procedure and Process control
- Training new worker foll up Fujitsu standard and safety law
- Coordinate for security system
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2545 จนถึง ธันวาคม 2560
สถาบันอบรม NPC Sfaet and Environmental Rayong
หลักสูตรการอบรม
1. Safety Officer at Supervisor Level, Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand).
20 Feb 2558-20 Feb 2558.
2. Train The Trainer for Safety at Electrical Work, Safety Officer at Supervisor Level
(Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand).
10 June 2559-10 June 2559.
3. Train The Trainer for Occupational Safety, Health and Environment for general and new
employee pursuant OSHE Act B.E 2554, Safety and Health at Work Promotion Association
(Thailand).28 July 2559-28 July 2559.
4. Confined space (safe working in confined spaces), NPC Safety and Environment Service Co., Ltd.
28 May 2555-31 May 2555.
5. The signal to a crane and a binder material, NPC Safety and Environment Service Co., Ltd.
28 September 2556-5 October 2556.
6. Safety Commission Occupational Safety and Health And in the work environment, NPC Safety
and Environment Service Co., Ltd).
19 Jan 2550-26 Dec 2550.
7. Administrative and Security Affairs will be the construction of depth penetration, NPC Safety
and Environment Service Co., Ltd).
25 July 2556-26 July 2556.
8. Safety Officer of Supervisor Level, Shin Safety service Center.
28 Feb 2545-28 Feb 2545.
9. Basic Fire Fighting Technique course, EGAT Bangpakong Chachoengsao.
26 May 2543-26 May 2543.
10. Advanced Fire Fighting Course, EGAT Bangpakong Chachoengsao.
22 Sept. 2543-24 Sept. 2543.
11. Anzen Leader Training, Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.
15 March 2545-16 March 2545.
12. High Place Work for Controller Training, Toyota Motor Asia Pacific Engineering &
Manufacturing Co., Ltd.
11 March 2558-12 March 2558.
13. Operator Boom lift, Scissor Lift and Personal Lift, Ensafet Engineering Consultant Co., Ltd.
26 March 2558-26 March 2558.

7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง ตุลาคม 2560
สถาบันอบรม NPC Safety and Environment Service Co., Ltd).
หลักสูตรการอบรม
Train The Trainer for confined space at NPC Safety and Environment Service Co., Ltd). 02-06 , 16- 20 October. 2560 Certificate / license
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand).
หลักสูตรการอบรม
Train The Trainer for Safety at Electrical Work, Safety Officer at Supervisor Level
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา ญี่ปุ่น พูด พอได้ อ่าน พอได้ เขียน พอได้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. กีฬา แบตมินตัน วอลเล่บอล ตระกร้อ ฟุตบอบ
  2. ดนตรี กลองชุด กีต้าร์ เบส
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. ประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2555
2. ประธานนิติบุคลหมู่บ้านอยู่สบาย อำเภอ พานทอง จ.ชลบุรี
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 11/10/2021