เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, หาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา, หาคนทำงานผู้จัดการทั่วไป | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2516 (อายุ 51 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 171 cm. น้ำหนัก ุ64 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต  
สถานภาพทางทหาร เรียนรด. ปลดประจำการ
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
  3. ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน ุ55000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา การบริหารจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551
เกรดเฉลี่ย 3.44
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 จนถึง กรกฎาคม 2560
ชื่อบริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
4/22 ม.4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เงินเดือน
54,400
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาแลฝึกอบรม
ความรับผิดชอบ 1. ดูแลแผนกลยุทธ์ขององค์กร
2. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
3. ประสานรายงานข้อมูลกับกรมพัฒน์ฯ
4. ยกระดับระบบการสอนงานที่มีมาตรฐาน
5. รับผิดชอบดูแลโครงการ Challenge เพื่อเตรียมผู้บริหาร
ุ6. ดูแลงานด้าน Security & Safety
7. งานบริหารตามนโยบายเฉพาะกิจให้กับผู้บริหารระดับสูง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2559 จนถึง เมษายน 2560
สถาบันอบรม หจก.นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม
หลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในระดับบริหาร
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน พอใช้
 
ภาษา เยอรมัน พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน แย่
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. การเป็นนักพูดและวิทยากร
  2. การเล่นดนตรีประเภท กีตาร์, เปียโน, คลารีเน็ต ฯลฯ
  3. การเป็นนัก Couseling ให้คำปรึกษา
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 06/05/2019