เจอแล้ว! ใบสมัครงาน Warehouse Manager, หาพนักงาน Logistics Manager, หาคนทำงานผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง Warehouse Manager ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งLogistics Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง Warehouse Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 20 ตุลาคม 2516 (อายุ 51 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 75 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
  3. ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
เงินเดือน 40000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา ม.เกริก
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2540
เกรดเฉลี่ย 3.03
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2556 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท P.S.Sport Cargo Co.,ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
แจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
เงินเดือน
35000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานในส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง จำนวนพนักงาน 120 คน และรถขนส่ง กระจายสินค้า 44 คัน
- วางแผนการปฏิบัติงานคลัง Inventory Control และจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ฯ
- จัดทำ SOP กำหนดกรอบและกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานคลัง ฯ ส่วนจัดส่งสินค้า และส่วนงานสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
- กำหนดนโยบายการบริหารลูกค้าและ CRM
- นำเสนอแนวทางและกำหนดกลยุทธ์ให้กระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรราบรื่นและเป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2543 จนถึง กรกฎาคม 2556
ชื่อบริษัท Thai Airways Int'l (Public) Co.,ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เงินเดือน
27000
ตำแหน่ง
Store Leader / Airlines Customer Information Service
ความรับผิดชอบ - ดูแลและบริหารสินค้าของลูกค้าสายการบิน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับสินค้าเข้าจัดเก็บในคลัง บริหารสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่ต้องป้อนให้กับแผนกผลิต จนถึงควบคุมคุณภาพในการจัดส่ง
- กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนฯ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ฝ่าย ฯ กำหนด เช่น FIFO ISO9001 ISO14001 GMP HACCP HALAL เป็นต้น
- ควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าระหว่างคลัง ฯ
- จัดทำแผนงาน รายงานสรุปข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า และรายงานปัญหา แนวทางแก้ไขและผลที่ได้รับ ให้ลูกค้าทราบ
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการในส่วนงานที่รับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Microsoft Office
  2. Adobe Photoshop, Adobr Illustrator
  3. Basic Computer Network
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 17/10/2019