เจอแล้ว! ใบสมัครงาน สรรหาวาจ้าง, หาพนักงาน จัดซื้อ /ประสานงาน, หาคนทำงานการเงินการธนาคาร | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง สรรหาวาจ้าง ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งจัดซื้อ /ประสานงาน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งการเงินการธนาคาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง สรรหาวาจ้าง ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์/สถิติ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10420
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 22 กรกฎาคม 2527 (อายุ 40 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 87 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร จบ นศท ปีที่3
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. สรรหาวาจ้าง
2. จัดซื้อ /ประสานงาน
  3. การเงินการธนาคาร
เงินเดือน 13000 - 17000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
เกรดเฉลี่ย 2.08
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 จนถึง เมษายน 2555
ชื่อบริษัท สนามบินสุวรรณภูมิ
ที่อยู่-ติดต่อ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
ประสานงาน พื่นที่และสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบใบลงเวลาและการทำงานของพนักงานสายกวาด,คนสวน,แม่บ้าน
2. ตรวจสอบการทำงานพนักงานในบริเวณสนามบิน
3. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สนามบินกับช่างในส่วนการซ่อมแซมอุปกรณ์
4. รับเรื่องร้องเรียนเกียวกับพนักงานบริเวณสนามบิน
5.อื่นๆตามคำสั่ง
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 จนถึง มีนาคม 2554
ชื่อบริษัท ธนชาต
ที่อยู่-ติดต่อ
ธนาคารธนชาตสาขาวงศ์สว่าง
เงินเดือน
10000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฎิติบัติการบัตรเครดิต
ความรับผิดชอบ 1. คีย์ข้อมูลบัตรเครดิต
2. คีย์ข้อมูลอนุมัตรสินเชื่อ
3. จัดเรียงเอกสารในแผนกสินเชื่อ
4. ถ่ายเอกสารในแผนกสินเชื่อ
5. อื่นๆตามคำสั่ง
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เล่นกีต้า
  2. ร้องเพลง
  3. เล่นกีฬา
  4. อื่นๆอีกมากมาย
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ วิจัยทางเศรษฐศาสตร์
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/10/2016