เจอแล้ว! ใบสมัครงาน อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย, หาพนักงาน นักเวิเคราะห์, หาคนทำงานนักวิจัย | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งนักเวิเคราะห์ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานวิจัย/งานวิเคราะห์
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 17 กรกฎาคม 2531 (อายุ 36 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 162 cm. น้ำหนัก 50 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. นักเวิเคราะห์
  3. นักวิจัย
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สถิติ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
เกรดเฉลี่ย 3.95
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2556 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่อยู่-ติดต่อ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม 10210
เงินเดือน
15,000
ตำแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานการพยากรณ์จำนวนผู้ขอใช้ข้อมูลสถิติ พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 จนถึง พฤศจิกายน 2555
สถาบันอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. วิเคราะห์ข้อมูลได้หลายโปรแกรมทั้ง SPSS, SAS, R, และ SPSS MODELER
  2. สามารถติดต่อกับชาวต่างประเทศโดยการถาม-ตอบผ่านทางอีเมลล์ได้
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ เคยได้รับทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี(2011)
เคยได้รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ(2011)
ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาสถิติในระดับปริญญาตรี(2011)
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 26/04/2014