หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 5 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่างภาคตะวันออก, งานภาคตะวันออก
อัพเดท งานใหม่! หางาน ภาคตะวันออก 23 มิถุนายน 2567 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
8.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
***มีสวัสดิการอาหารกลางวันและหยุดพักร้อน******
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2567
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
8.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
***มีสวัสดิการอาหารกลางวันและหยุดพักร้อน******
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2567
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
8.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
***มีสวัสดิการอาหารกลางวันและหยุดพักร้อน******
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2567
 Sale &Marketing Officer
เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป
วางแผนงานในด้านการขายได้ดี
สามารถพูดอังกฤษ และ ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์งานขายไม่น้อย 2 ปีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในองค์กรได้ดี
สามารถคำนวนราคาต้นทุน หรือทำ ใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้
สามารถสอนงานทีมงานขายปิดการขายได้
สามารถทำงานภายใต้ความกดด้นได้ดี
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้บริษัท ทรัพย์ทองไทย สแครป ยาร์ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2567
 งานบัญชี
เพศชาย - เพศหญิง อายุ 30 ปี - 42 ปี
**สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
ปริญญาตรีสาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้ หรือการตรวจสอบบัญชี 1-2ปี

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรม
รักงานด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในองค์กรได้ดี
มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนดได้

มีประสบการณ์ฝ่ายหัวหน้างานทำบัญชี และสามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้


บริษัท ทรัพย์ทองไทย สแครป ยาร์ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2567
 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง
1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.ขยันและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และมีทัศนิคติการทำงานที่ดี
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6.ตรงต่อเวลา
7.มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2567
 พนักงานต้อนรับส่วนใน (ภาษาเวียดนาม)

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2567
 ผู้ช่วยส่วนงานเครื่องกล
วุฒิ ปวช-ปวส ช่างก่อสร้าง โยธา
บริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2567
 ล่ามภาษาญี่ปุ่น / Japanese interpreter
1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ ระหว่าง 23-35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. สอบวัดระดับ N3 ขึ้นไป
5. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
7. มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9.เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2567
 Import-Export Operation & CS
. เพศชาย/หญิง มีมนุษยสัมพันธ์ดี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการนำเข้า-ส่งออก
3. มีความรู้ในงานระเบียบพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Mingyuhang International Logistics (Thailand) Co.,ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2567
 ผู้จัดการบัญชีบริหาร
สามารถเป็นผู้ทำบัญชี ปิดงบการเงินได้
มี CPD หรือยินดีต่อชั่วโมงตามเกณฑ์ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีประสบการณ์บริหารบุคลากร
มีประสบการณ์ปิดงบการเงินหลายบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดี
บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤศจิกายน 2566
 หัวหน้าแผนกต่างประเทศ(นำเข้า-ส่งออก)
ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ผ่านการเกณฑ์ หรือได้รับการยกเว้น
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
หากมีประบการณ์ด้านงานนำเข้า ส่งออก ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส
เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้าน HR ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
มีความรุ้ระบบ Finger scan ,งานทะเบียนพนักงาน,ฺ Bplus payroll ,ประกันสังคม , ภาษี, Work permit อย่างเป็นระบบ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel,Word ได้ในระดับดีมาก
มีความรู้ งานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ รักความก้าวหน้า ชอบการเรียนรู้อยู่เสมอ ทำงานเป็นทีม
หากมีประสบการณ์ด้านบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กันยายน 2566
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำบริษัทในเครือฯ
เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านทำบัญชี มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -ขึ้นไป สาขาบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ระดับดีมาก (Microsoft Office)
มีความตั้งใจ ขยัน และอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นในองค์กรได้ดี
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมพจมานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรของสรรพากรี่ใช้ในการทำบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญขี และมีทักษะในการวางแผน ควบคุมดูแลที่เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กันยายน 2566
 เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
ไม่จำกัดเพศ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีสต๊อก / ทรัพย์สิน อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้เรื่องภาษี เช่น ภาษีอากร, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 สิงหาคม 2566
 เจ้าที่คลังสินค้า (Data Entry) / สื่อสารจีน
เพศหญิง
อายุ 25-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สื่อสารจีน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Excel ,POWER POINT)
มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
สามารถ ทำงาน จ - ส 08.00-17.00 ได้
บริษัท ธงทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 สิงหาคม 2566
 Mechatronics Supervisor (Robot)
เพศชายอายุ 28-38 ปี
จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปริญญาตรี สาขา สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์,วิศวกรรมควบคุม,หุ่นยนต์อัตโนมัติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านโปรแกรม Robot 4 ปีขึ้นไป และพร้อมพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตำแหน่ง Supervisor
หากมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks 3 D และ Auto cad 2D ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะ เรือง Robot Fanuc & ABB เพื่อใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาตลอดจนการแก้ไขปัญหาเครืองจักรได้
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้ C Programming Language ได้เป็นอย่างดี
ปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ซอย.10
ทำงานจันทร์-ศุกร์ เสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์ 8.00 - 16.45 น.
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2566
 Sales กทม-สมุทรปราการ/APP
อายุ 25-38 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีที่พักในเขต กทม และปริมณฑล
มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ในลักษณะลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่าย
สามารถทำงานเป็น ทริปออกต่างจังหวัดโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวได้.
หากมีประสบการณ์ในงานขายพื้นที่มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากเป็นผู้ชอบ และมีใจรักในการแต่งรถและชอบการแต่งรถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2566
 พนักงานขายบ้าน
เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
ประสบการณ์ 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะในการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น
มีไหวพริบในการแก้ปัญหาและการจัดการ
มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน
สามารถใช้โปรแกรม MS word, Excel ได้ดี
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566
 พนักงานบัญชี ตรวจสอบภายใน
-เพศหญิง
-วุฒิปวส. สาขาการบัญชี
-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท บอส์ส พัทยา ไดร์ฟเวอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566