หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 46 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล, งานกรุงเทพฯและปริมณฑล
อัพเดท งานใหม่! หางาน กรุงเทพฯและปริมณฑล 02 มิถุนายน 2566 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร)
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้มีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้ โรควัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง และไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและยาเสพติด
ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่เคยผ่านงานมาแล้วก่อนหน้านี้
มีความรู้ และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 30 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2566
 ธุรการ/ ประสานงาน/ การเงิน
เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 - 35 ปี
จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ และประสานงานทั่วไป หรือหากมีประสบการณ์ด้านการเงิน จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม microsoft office, excel และใช้งาน internet เป็น
มีความอดทนและมีใจรักงานด้านบริการ
PB Tower
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2566
 Sales Engineer (งานหลังคา/งานพื้นสระว่ายน้ำ)
- ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- จบการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความกระตือรื้อร้น / มีความทะเยอทะยาน
- มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างตรงสายงานพิจารณาพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี / คิดบวก / มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office/Autocad/Sketch-up ได้
- มีรถยนต์ มีใบขับขี่ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 Engineer (ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)
- ป.ตรี วิศวออกแบบแม่พิมพ์, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น, ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความสามารถติดตามงานและคิดเชิงวิเคราะห์
- มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์และฉีกพลาสติก 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 พฤษภาคม 2566
 ผู้จัดการเขต/ภาค
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ไม่จำกัดประสบการณ์,ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการขายตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในระยเวลาที่กำหนดได้
มนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคลิกภาพดี / เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน ขยัน
ผ่านงานธุรกิจเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถออกต่างจังหวัดได้ (ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบอนุญาติขับขี่
บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศ ชาย-หญิง
วุฒิปริญญาตรี *อายุ 25 - 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีความสมารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขาย - สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- เพศ หญิง/ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น)
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- รักงานขายและการบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม
- มีความรับผิดชอบ
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขาย - สาขาเมกา บางนา
- หญิง / ชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น รักงานขายและบริการ
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขับรถตู้ส่วนกลาง ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
เพศชาย อายุ 30-55 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย2ปี
สามารถขับรถตู้ ได้
สามารถออกต่างจังหวัดได้
มีใจรักงานบริการ
มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขับรถส่วนกลาง(ทดแทนงานตามหน่วยงาน)
เพศชาย อายุ30-55 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทใดก็ได้
วุฒิการศึกษาม.ต้นหรือเทียยบเท่า
ผู้ที่อาศัยอยู่โซนรัชดา ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิตฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานในวันหยุดได้ ค้างคืน ตจว.ได้ ในบางกรณี
เป็นคนใจเย็น
ไม่สูบบุหรี่
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำ สำนักงานใหญ่ )
-พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำ Report ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
-ประสานงานส่วนงานต่างๆ
-ใช้ Micosoft office (Excel,Word) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า
เพศชาย
อายูไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการ์ณด้านงานไฟฟ้า 1-2 ปี
บริษัท สหปลื้ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานทำทรีทเม้นท์ (Beauty Therapist) ประจำสาขาสยามพารากอน
เพศ หญิงหรือสาวประเภท2
อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
อดทน คล่องแคล่วในการทำงาน เรียนรู้ไว ละเอียดรอบคอบ
รักงานบริการ
สามารถทำงานเป็นกะในห้างได้
มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อคุณบัว 0627097277 หรือแอดไลน์ 0627097277
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 โฟร์แมนควบคุมงาน (ประจำโครงการ บางใหญ่ - บางบัวทอง)
เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชชาก่อสร้าง
มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ ตลอดจนส่งมอบห้องลูกค้า
มีความเชี่ยวชาญในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมงานการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง, สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 โฟร์แมนตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง (โฟร์แมน QC)
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง (หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพงาน่กสอร้างบ้าน และคอนโดอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบเป็นอย่างดี
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
มีความคล่องตัวในการเดินทางไปตามไซต์งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติในการขับขี่
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 Marketing Executive
Age 26-35 years old
Bachelor or above degree in Marketing, Communications, Business, or a related field.
At least 3-5 years working experiences in marketing field.
Excellent interpersonal, written and oral communication, and presentation skills.
Flexibility, Teamwork, and ability to work under pressure
Able to communicate in English.
บริษัท ดูดี มีเดีย คอนเวอเจนซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
เพศชาย อายุ23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส. ปริญญาตรี
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
มีรถจักยานยนต์ และ สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (พร้อมใบขับขี่)
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัท มีอบรมให้ก่อนเริ่มทำงาน **มีความรับผิดชอบสูง**
บริษัท แมชชีนส์ ก็อปปี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ)
เพศชาย อายุระหว่าง 33-40 ปี
การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบประกอบอาคาร
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีใจรักในงานบริการ
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ)
เพศชาย อายุ35-40 ปี สัญชาติไทย
การศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในสายงานบริหารอาคาร อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีใจรักในงานบริการ
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566
 พนักงานขับรถกระบะส่งของ
เพศชายอายุ 20 - 30 ปี (ผู้ชายเท่านั้น)
มีประสบการณ์และรู้เส้นทางในกทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตขับขี่
มีใบขับขี่อนุญาติรถยนต์
รักงานอิสระ ไม่ชอบงานนั่งอยู่กับที่
รักงานบริการ
หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเลือกสถานที่ทำงานได้
สามารถเปลี่ยนที่ทำงานได้
บัดดี้ เอ เซอร์วิส
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2566