หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 40 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล, งานกรุงเทพฯและปริมณฑล
อัพเดท งานใหม่! หางาน กรุงเทพฯและปริมณฑล 03 กุมภาพันธ์ 2566 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 Sales Coordinator / Administrator /เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี วุฒิปวส.-วุฒิปริญญาตรีทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
มีทักษะภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้

บริษัท วิสเมค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มกราคม 2566
 ช่างเทคนิค / ผู้ช่วยช่าง
เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35ปี
รู้จักเครื่องมือช่าง ใช้เครื่องมือช่างได้คล่อง
หากสามารถทำงานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานอกสถานที่ได้ในบางโอกาส (มีเบื้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้) เดินทางโดยรถบริษัท

บริษัท วิสเมค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 28 มกราคม 2566
 พนักงานฝ่ายธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี) บุคคลทุพพลภาพ
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
มีความมั่นใจในตัวเอง, สุภาพและอัธยาศัยดี
มีใจรักงานบริการ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
**สวัสดิการเป็นไปตามบริษัทกำหนด**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Supervisor ประจำสาขา Tim Hortons หลายสาขา
อายุ 28 - 35 ปี
วุฒิ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์หัวหน้ากะร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือด้านโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีวินัยและรับผิดชอบในหน้าที่
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถทำงานเป็นกะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
กล้าแสดงออก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
We Eat Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 หัวหน้างานบุคคล และจัดซื้อ (สาขาขอนแก่น)
เพศหญิง อายุ 30-40 ปีเท่านั้น
ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Presale
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 26 - 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ
มีความรู้เรื่อง Windows server, Linux, Virtualization (VMware , Hyper V), Storage, ระบบ Network พื้นฐาน
หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Presale หรือ Engineer จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเจรจาต่อรองและวางแผน คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
มีรถของตนเองและใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไบรท์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Barista / Bakers / Service (Full Time) เพลินจิตเซ็นเตอร์
เพศชาย/ หญิง
อายุ 18 - 28 ปี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน
กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์ร้าน Fast Food หรือร้านอาหาร หรือกาแฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถย้ายสาขาได้ตามความเหมาะสม
***ผู้สมัครท่านใดได้รับวัคซีนโควิดแล้ว หรือมีผลตรวจโควิดยืนยันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
We Eat Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Sales Executive (ฝ่ายขาย)
เพศหญิง หรือสาว 2
วุฒิปริญญาตรี
อายุ 21-30 ปี
มีความเป็นมิตร อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มร่าเริง
บุคคลิกดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้
มีความพร้อมในการทำงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
มีความกระตือรือร้นในทำงาน และการขาย (มีเทคนิคการพูด และการขายที่ดี)
มีทักษะการใช้สื่อ Social เป็นทุกช่องทาง
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอโปรโมชั่น วิเคราะห์ลูกค้า และการตลาดได้ดี สามารถเสนอ Content เพื่อนำไปสู่การสร้างยอดขายได้ และร่วมพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
มีความสนใจเกี่ยวกับเพลง การเต้น และการออกกำลังกาย เป็นคนชอบอินเทรนด์กับการฟังเพลง และอัพเดทข่าวสารต่างๆ และสิ่งใหม่ๆ
ทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ จัดคิวการเรียนการสอนได้
ตัดคลิปวีดีโอได้ (หากยังทำไม่เป็น สอนให้ก่อน)
หากมีประสบการณ์การขาย และการตัดต่อคลิปวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
The Inner Studio
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และ Express ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง และมีความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Sales Coordinator ( Hotel Ecommerce
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช - อนุปริญญา - ปริญญาตรี
มีความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
มีทักษะในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word, Excel
มีใจรักทางด้านงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารและการเจรจา
มีความรู้ด้านงานโรงแรม หรือเคยทำงานโรงแรม ฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายต้อนรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
มีความพร้อมทำงานในบริษัทขนาดเล็ก
ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงานเรียนรู้ได้เร็ว
สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี
มีความเข้าใจในงานที่ตนเองทำและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจงานได้
Allhands Marketing Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 พนักงานขายต่างจังหวัด เขตอีสาน (อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่าง)
อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.3-ปริญญตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้
มีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน และ สู้งาน
มีวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอะไหล่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รักงานบริการ
บริษัท เอ็นเจ ออโตโมบิล พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Junior Graphic Designer
เพศ หญิง - ชาย
อายุ 24 - 30 ปี
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มีประสบการณ์ด้าน Graphic ประมาณ 1 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดตันได้ มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆในการนำเสนองานอยู่เสมอ
บุคลิกคล่องเเคล่ว , มองโลกในเเง่ดี , ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มีความละเอียด รอบคอบ ชอบเรียนรู้
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
บริษัท ชาเขียว จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Inventory/Stock Supervisor
วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังและการนับสต๊อก
หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า ค้าปลีก หรือE-Commerrce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการใช้ MS Office โดยเฉพาะใน MS Excel (Pivot, Vlookup)
มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
มีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก
สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันและสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วด้วยทัศนคติ "Can-do"
บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 โปรแกรมเมอร์ PHP, Python, Webmaster, ธุรการคอมพิวเตอร์, IT Suuport, HelpDesk
เพศหญิงและชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา รับวุฒิปวช., ปวส., ป.ตรี ทุกสาขา
มีไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ***
ไม่สูบบุหรี่
Programmer เขียนติดต่อฐานข้อมูลได้
รักการทำงานใน อาชีพ Programmer, Webmaster, Support ลูกค้า ตามตำแหน่งงาน
ต้องผ่านทดสอบความสามารถ logic อย่างง่ายก่อน
ถ้าสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน ที่มีโปรเจคมานำเสนอ แต่ใจรัก เรามี Training รูปแบบการทำงาน
นักศึกษาจบใหม่ ต้องเคยผ่านการฝึกงาน หรือ มีโปรแกรมที่เคยทำมานำเสนอ
รับทุกสายงานในการพัฒนา และให้บริการด้าน Software
รับเฉพาะคนที่ต้องการทำงานระยะยาวและเป็นหุ้นส่วนบริษัท
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
สามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ได้ (ปัจจุบันใช้ Google For Work ในการทำงาน)
มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน (เพราะประชุมงานอัพเดดงานบ่อย)
ทำงานหลายหน้าได้ (Multi task)
มีความสามารถด้านภาษาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลงานขายประกันภัย
เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย ประกันวินาศภัย 5 ปีขึ้นไป
สามารถ Entertain เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายงานลูกค้าใหม่ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, สามารถจูงใจลูกค้าได้
สามารถออกเยี่ยมเยี่ยนลูกค้า หรือเดินทางออกต่างจังหวัดได้
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน
พูดจาคล่องแคล่ว, มีความรับผิดชอบสูง, มีไหวพริบ,มีทักษะการนำเสนองานที่ดี
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 Planner/ Procurement Agent (จัดซื้อ)
เพศใดก็ได้ ไม่จำกัด อายุก็เช่นกัน
มีประสบการณ์ จัดซื้อ/วางแผนงาน/แอดมิน
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปวส - ปริญญาตรี
ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้งาน MS Office/Google Suite ได้ดี
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้
มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
บริษัท แอดไมร์ ทูมอโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 พนักงานขายรถยนต์ โชว์รูมมิตซูอิมเพรสชั่น
อายุ 22-40 ปี
มีประสบการณ์ขาย หรือสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้
สามารถผลิตสื่อ หรือไลฟ์อย่างง่ายได้ด้วยตัวเอง
บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 พนักงานขาย (สำนักงานใหญ่)
เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ ปวส./ปริญญญาตรีสาขาเกี่ยวกับช่างยนต์ หรือช่างอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือนำเสนอสินค้า กับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต้องมีประสบการณ์ในสายงานขายอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม หรือ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ
มีความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก
มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
สามารถใช้จักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ส่วนตัวได้
มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
รักงานบริการ
บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 พนักงานพ่นสี (รายเดือน)
เพศชาย อายุ 22 - 39 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
หากมีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า/งานพ่นสีโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีที่พักใกล้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก(ไม่มีรถรับ-ส่ง)
หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566
 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สามารถออกแบบ Banner ได้ และถ่ายรูปเป็น
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ได้
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มกราคม 2566ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)