Jobs     บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด     หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ) 
  


บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคาระห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต

 
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
-ควบคุม ดูแล การทำงานของช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
-ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
-ดูแลการให้บริการซ่อมแซมงานในห้องชุด ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์งานระบบส่วนกลางของอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
-วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
-จัดประชุมฝึกอบรมพนักงานช่างซ่อมบำรุงเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ประสานงานผู้รับเหมางานเข้าแก้ไขงานต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลางและในห้องชุด ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของห้องชุด
-ประสานงานผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
-จัดทำรายงานประจำวัน/สัปดาห์ และเดือน
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดูแล
-รายงานสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา สรุปปัญหารวมทั้งแนวทางแก้ไขเสนอให้กับผู้จัดการอาคารทราบ
-จัดทำ ควบคุมระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานระบบวิศวกรรมอาคาร
-ตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งงานระบบห้องชุด
-ดูแลควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
-จัดทำแผนการฝึกซ้อม และทบทวนปัญหากรณีเหตุฉุกเฉิน
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : industry technician
Work At (Location) : Bangkok
Area : Lat Phrao,Huai Khwang,Wang ThonglangApply หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Job, JobBangkok หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ),Bangkok Job หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ), Apply หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:ภาษีเจริญ) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
เพศชาย อายุระหว่าง 33-40 ปี
การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบประกอบอาคาร
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีใจรักในงานบริการBenefits :

How to Apply  :


บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 ทาวเวอร์ A ชั้น 31 ห้องเลขที่ TNA01-04 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Bangkok   10310

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-643-8223 ต่อ 239, 109, 120
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 05 May 2023
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 1