Jobs     บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด     Officer - Business Development (Head Office) 
  


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

 
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ ? โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า ?ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา?
สวัสดิการ
1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานสมุทรสาคร และโรงงานระยอง
2.โบนัสประจำปี
3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.ประกันอุบัติเหตุ
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.รางวัลอายุงาน
11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **

 
Officer - Business Development (Head Office)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
1.มองหาช่องทางการลงทุน จัดสรรทรัพย์สินที่มีให้เกิดประโยชน์
2.ประสานงานระหว่างลูกค้าที่มาติดต่อเช่าพื้นที่จอดรถ ,อาคารพาณิชย์
3.ประมาณการการขายและความเคลื่อนไหวของสต๊อก
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : administration - iso - document
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang Kho Laem,Yan Nawa,SathonApply Officer - Business Development (Head Office) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- Officer - Business Development (Head Office) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Job, JobBangkok Officer - Business Development (Head Office),Bangkok Job Officer - Business Development (Head Office), Apply Officer - Business Development (Head Office) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์งานตลาด หรือพัฒนาธุรกิจ 1 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point)
สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ ชำนาญงาน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างได้เป็นระบบ มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่Benefits :

How to Apply  :


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Bangkok   10120

Contact Name : โทรศัพท์ : 091-119-9095, 066-098-2452 (สำนักงานใหญ่) , 083-989-0951 (โรงงานสมุทรสาคร)
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 26 April 2023
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 1