Jobs     บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด     หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) 
  


บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด

 

Bangkok Fishing Net Co., Ltd. (บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด) เป็น บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก อุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด มายาวนานกว่า 48 ปี จดทะเบียนเมื่อปี 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมง เช่น แห, อวน, ไซ, ยอ, ข่ายตักปลา, ไซจับกุ้ง, กระชังกุ้ง, มุ้งฟ้าทำกระชัง, ลูกลอย, ข่ายต่อแห, ด้ายไนล่อน, ด้ายโพลี, เชือกสายมาน, เชือกใยยักษ์, ผ้าพีอีปูบ่อกุ้ง และอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ผ้ามุ้งกันแมลง, ข่ายนก, สายเอ็นกั้นนก, ผ้าคลุมดิน, ตาข่ายกรองแสง(สแลน), ผ้าโรงเรือน และอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา เช่น ตะข่ายโกฟุตบอล และ เน็ตต่างๆสวัสดิการ- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ลาพักร้อน 6 วันต่อปี - ปรับเงินประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี 
หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น)
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
.สรรหาพนักงานตาม อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน ภายใต้มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้
2.รักษากฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ดูแล และรับผิดชอบการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน3. ทำสัญญาว่าจ้างประจำ หรือ ชั่วคราว เช่น พนักงานรายวัน รายเดือน มีกำหนดระยะเวลา และ จ้างเหมาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ออกหนังสือตักเตือนพนักงาน กรณีทำผิดกฏระเบียบบริษัท
5.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (กรมที่ดิน), ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานเขต), แรงงานต่างด้าว (กรมจัดหางาน) และ การจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เป็นต้น ุ6. ติดต่อประสานงาน สำนักงานกฎหมาย แจ้งเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่บริษัท , เพิ่มวัตถุประสงค์หนังสือรับรองบริษัทฯ, เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ติดตามลูกหนี้ ดำเนินคดี การผิดนัดชำระหนี้ จัดทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยทั้งหมดของบริษัท , บริเวณอาคารสำนักงาน และโกดัง (รวมทั้ง สร้างความสามัคคี พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี)
8. ตรวจสอบ ควบคุม การรับ-ส่ง เอกสาร ระหว่าง สี่พระยา (สำนักงานใหญ่) - ขอนแก่น (สาขา) -
9. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดทำ วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย และ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้กับแผนกต่างๆ รวมถึงการส่งซ่อมอุกรณ์ เครื่องมือ และรวมถึงอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานต่างๆ
10. ประสานงานการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเปรียบเทียบราคา จากผู้จำหน่ายแต่ละบริษัท
11. ดำเนินการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
12. จัดกิจกรรม งานเลี้ยงปีใหม่, ตรุษจีน และ อื่นๆ รวมทั้ง ทำการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท
13. งานส่วนบุคคลของกรรมการผู้จัดการบริษัท เช่น งานการจัดการทรัพย์สิน ซื้อ-ขายที่ดิน, ดูแลเงินปันผลเข้า-ออก, และ ดูแลบัญชีเงินฝากต่างๆ เป็นต้น 14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Workplace :
Type Business : Consumer Product
Job Type : Full Time
Job Group : training - hr - recruiting - salary
Work At (Location) : Bangkok
Area : Bang RakApply หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) , Bangkok - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด Job, JobBangkok หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น),Bangkok Job หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น), Apply หัวหน้างานบุคคล (สาขาขอนแก่น) บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male/Female
เพศหญิง อายุ 30-40 ปีเท่านั้น
ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
พร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits :

How to Apply  :


บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด

430 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Bangkok   10500

Contact Name : โทรศัพท์ : 02-237-1624 ต่อ 23, 080-245-6358, 095-096-2223
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 26 July 2023
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 1
Number of Position: 1