Jobs     บริษัท จตุรมาศ จำกัด     พนักงานขับรถแบ๊คโฮ 
  


บริษัท จตุรมาศ จำกัด

 

บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี 
พนักงานขับรถแบ๊คโฮ
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
-ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร

Workplace :
Type Business : Construction - Furnishings
Job Type : Full Time
Job Group : messenger- driver - housekeeper
Work At (Location) : Kanchanaburi
Area : ProvinceApply พนักงานขับรถแบ๊คโฮ , Kanchanaburi - Job | Apply Company Jobs Thailand at JOBSIAM.COM :- พนักงานขับรถแบ๊คโฮ บริษัท จตุรมาศ จำกัด Job, JobKanchanaburi พนักงานขับรถแบ๊คโฮ,Kanchanaburi Job พนักงานขับรถแบ๊คโฮ, Apply พนักงานขับรถแบ๊คโฮ บริษัท จตุรมาศ จำกัด
Salary :
Qualifications :
Male
เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้
ทำงานล่วงเวลาได้
เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไปBenefits :

How to Apply  :


บริษัท จตุรมาศ จำกัด

165/34 หมู่3 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
Kanchanaburi   71000

Contact Name : โทรศัพท์ : 034-600643
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - JobSeeker Only -
Website:


[Company Map ]Post Date 11 October 2022
Power By JobSiam.com
Other jobs of this company
Number of Position: 1