ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด     Import-Export Administrative Officerประกาศตำแหน่งงาน Import-Export Administrative Officer | หางาน สมัครงาน ที่ JobSiam.com , สมัครงานที่ บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด 

  


บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด

 

บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เราจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสามารถเชื่อถือได้ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เราจัดจำหน่ายมีเครื่องหมาย CE และผ่านการรับรองจาก อย.เรามุ่งเน้นไปที่จะจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อที่จะสามารถรับประกันการบริการที่ยาวนานและมีมาตรฐานการผลิตที่สูง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีประวัติอันยาวนานในธุรกิจนี้ อาทิ Quanta System, DEKA, Zimmer, Maxer, MEDlight และ Univet การให้บริการและคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราเสมอมา และด้วยประสบการณ์การให้บริการที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนานเป็นระยะเวลา 19 ปี

 
หางาน Import-Export Administrative Officer
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ และงานทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองเครื่องมือแพทย์ จัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม-รับ/ส่ง เอกสารสำคัญในการนำเข้ารวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
- ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น อย. ศุลกากร เป็นต้น
- วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน และรายงานผล
- จัดเก็บเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
- ติดตามกฎหมาย กฎระเบียบ อย. ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า- ตรวจสอบฉลากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า- จัดเตรียมเอกสาร และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดทำรายงานการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เป็นประจำ และส่งรายงาน อย ตามกำหนด
- บันทึก/จัดทำสถิติการจัดเก็บบัญชีและข้อมูลนำเข้าระบบบัญชีคลังสินค้า
- รับผิดชอบและประสานงานซัพพลายเออร์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า
- ตรวจรับสินค้า กรณีมีสินค้าเสียหาย/บันทึกความเสียหายดังกล่าวและผู้ส่งสินค้าเซ็นรับทราบ
- บันทึกรายละเอียดของเอกสารการรับสินค้าบนใบบันทึกการรับสินค้า
- บันทึกข้อมูลการขายรายลูกค้า/รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอย่างอื่นที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานนำเข้า-ส่งออก Shipping/BOI งานนำเข้า-ส่งออก Shipping/BOI
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : คลองเตย, วัฒนา
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
- เพศหญิง อายุ 25 ? 35 ปี การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยงข้อง
- มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆระดับ
- มีทักษะด้านการจัดการ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินัยสูงมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก มีทัศนะคติต่อการทำงานดี
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันจากการทำงานได้ดีมาก
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการ ขึ้นทะเบียน อย. อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงานบริษัท เลเซอร์เมด จำกัด
447 ซอยสุขุมวิท 50 (แยกซอยสามทหาร) แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
จังหวัด กรุงเทพ   10260

ติดต่อ : 027427100
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
Power By JOBSIAM.COM
กรุงเทพตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร