ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด     HR Managerประกาศตำแหน่งงาน HR Manager | หางาน สมัครงาน ที่ JobSiam.com , สมัครงานที่ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด 

  


บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

 

เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัยพ์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 
หางาน HR Manager
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
งานด้านบริหารบุคคล
- วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารขององค์กร
- สื่อสารกับพนักงาน สร้างความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- จัดฝึกอบรมพนักงาน ปฐมนิเทศ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางให้เหมาะสมกับพนักงาน
- ควบคุม และพัฒนา ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
งานด้านสรรหาว่าจ้าง
- สรรหา และคัดกรอง พนักงานที่มีศักยภาพและทัศนคติที่ดี ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยวิธีการสรรหาที่หลากหลายและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- กำหนดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแต่ละส่วนงาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายกำหนด
านด้านกฎหมายแรงงาน
- ควบคุม ติดตาม และปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สวัสดิการเพื่อจูงใจพนักงาน หนังสือสัญญาจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เจรจา ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างพนักงานและบริษัท
งานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง
- ควบคุม และตรวจสอบ รายงานค่าจ้างพนักงานรายเดือน และยื่นเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ประกันสังคม, สรรพากร, กรมแรงงาน, ธนาคาร ฯลฯ)
- ตรวจสอบรายงานค่าจ้างพนักงานรายวันให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด
- ร่วมประเมิน และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน เพื่อการปรับค่าจ้างและโบนัส ให้เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามผลงานของพนักงานแต่ละบุคคลสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง งานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) 10 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน
ส่งประวัติทาง E-mail: hr@e-merchant.co.th


บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
7/129 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น 17 (Tower A ) ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
จังหวัด กรุงเทพ   10700

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-026-6299
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 09 ตุลาคม 2566
Power By JOBSIAM.COM
กรุงเทพตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์อุบลราชธานี)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง