ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     เจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ประกาศตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ | หางาน สมัครงาน ที่ JobSiam.com , สมัครงานที่ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

  


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สวัสดิการ- ชุดเครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - ปรับเงินเดือนประจำปีละ 1 ครั้ง

 
หางาน เจ้าหน้าที่แผนกเครือข่ายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1.บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร router ,switch cisco,wireless
2.บริหารจัดการระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในองค์กร Install/Update Antivirus,VPN
3.บริหารจัดการ Monitor Network and Security วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ
4.ดูแลจัดเก็บ จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ชีวิต/ ประกันวินาศภัย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน งานบัญชี การเงิน/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต : บางรัก (สีลม)
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
1.บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร router ,switch cisco,wireless
2.บริหารจัดการระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในองค์กร Install/Update Antivirus,VPN
3.บริหารจัดการ Monitor Network and Security วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่พบเจอ
4.ดูแลจัดเก็บ จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-640-7777 ต่อ 8503 / 8507
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 23 มีนาคม 2566
Power By JOBSIAM.COM
กรุงเทพตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
Programmer ( .Net Developer )
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานสินไหมพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง