หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างสงขลา อัทเดท
หางานสงขลา | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่ห้องเย็น
หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
พนักงานขับรถ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การขับรถรับ
มีใบอนุญาตขับขี่รถ
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
ช่างควบคุมบอยเลอร์ (Boiler)
มีประสบการณ์คุมเครื่องบอยเลอร์
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องยนต์
มีใบอนุญาตการควบคุมหม้อน้ำไอน้ำ
มีความรู้ด้านการควบคุมหม้อไอน้ำ
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่ Production Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
เพศ ชาย อายุ 24 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง เป็นต้น
มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเป็นผู้นำ ควบคุมดูแลพนักงานได้
มีประสบการณ์ด้านโรงงานถุงมือ พิจารณาเป็นพิเศษ อาจจะได้สัมภาษณ์ทันที
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปวส. สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรถบรรทุกทุกชนิดพร้อมเครื่องจักรโรงงาน
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี่ต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ
ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR Manager
เพศชาย หรือ หญิง
อายุ 35 ปีขึ้นไป
ป.ตรี บริหารธุรกิจ, ทรัพยามนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้กฏหมายแรงงาน, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบทุกส่วนงาน
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม(เมืองสุราษฎร์,กาญจนดิษฐ์,ตาขุน,หนองขรี)
เพศชาย หรือเพศหญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถเริ่มงานได้ทันที
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่สโตร์(อะไหล่รถ)
1.เพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
บาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาจังหวัดตรัง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
มีความอดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปีในงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีใน Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint)
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
พนักงานต้อนรับ
1.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น
2.สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนอย่างน้อย 1ภาษา( จีน อังกฤษ มาลายู)
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ
5.โบนัสประจำปี
6.ค่ากะดึก

บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2566