หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างอุดรธานี อัทเดท
หางานอุดรธานี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ผลิตตะแกรงวายเมท
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
พนักงานปฏิบัติการหม้อต้ม ( Evaporation Operator )
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ,ปวช. สาขา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ต้มน้ำอ้อย3 ปีขึ้นไป
มีความชำนาญด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร (Farm Machinery Engineer)
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกลเกษตร
มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างน้อย 1-2 ปี
มีความอดทน ความรับผิดชอบ สามารถทำงานกลางแจ้งได้
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office และพื้นฐานภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เรื่องการจัดการด้านขนส่งสินค้า และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ วางแผนมีความละเอียดรอบครอบ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. มีประสบการณ์ สำนักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. อายุ 30 -50 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Express และ มีความรู้ด้านไอทีเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
6. สามารถปิดงบการเงิน จัดทำงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบกระแสเงินสด ทุกประเภทธุรกิจ
7. มีประสบการณ์ งานด้านสอบบัญชี หรือ เคยทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชี
8. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และเต็มใจที่จะสอนงานให้กับลูกทีม
9. มีความขยัน อดทน สู้งาน เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
10. สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีได้
บริษัท ปริ๊นซ์ ออฟ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มิถุนายน 2566