หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างอุดรธานี อัทเดท
หางานอุดรธานี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ผลิตตะแกรงวายเมท
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
พนักงานปฏิบัติการหม้อต้ม ( Evaporation Operator )
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ,ปวช. สาขา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ต้มน้ำอ้อย3 ปีขึ้นไป
มีความชำนาญด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร (Farm Machinery Engineer)
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกลเกษตร
มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างน้อย 1-2 ปี
มีความอดทน ความรับผิดชอบ สามารถทำงานกลางแจ้งได้
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office และพื้นฐานภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เรื่องการจัดการด้านขนส่งสินค้า และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ วางแผนมีความละเอียดรอบครอบ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565