หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างนครพนม อัทเดท
หางานนครพนม | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
Production Manager
เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิตในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีภาวะผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แอสตี้-ไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางมาทำงานที่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้
มีความรู้ด้าน การผลิต , การวางแผนการผลิต , บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
THAI SYSTECH KYOWA CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่เครื่องมือวัด(โรงไฟฟ้า)
จบ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565