หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างเชียงใหม่ อัทเดท
หางานเชียงใหม่ | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
ไม่จำกัดเพศ
ปริญญาตรี
ใฝ่ศึกษาหาความรู้
รู้หน้าที่
อยากมีธุรกิจส่วนตัว
มีเวลาจำกัดต้องดูแลลูกและครอบครัว
อยากใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อยากมีความก้าวหน้าในอาชีพ
อยากมีรายได้ตลอดอายุเกษียณ
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2565
ผู้จัดการฝึกหัด
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิปริญญาตรี
ใฝ่ศึกษา
มีวินัย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มกราคม 2565
เชพ กุ๊ก โรงแรม
มีประการณ ทำงานใน รร
จัดซื้อวัตดิบ ได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีอัธยาศัยดี
North south builder Group
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2565
พนักงานคลังสินค้า
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
มีความสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีความผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
สามารถเริ่มงานได้ทันที
พร้อมเริ่มงานทันที
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
senior web developer
มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application อย่างน้อย 3 ปี
มีความรับผิดชอบสูง สามารถจัดการงานให้เสร็จตามแผนงานได้
มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
มีทัศนคติเชิงบวก ชอบทำงานเป็นทีม
สามารถวิเคราะห์ปัญหา แนะนำแนวทางที่เหมาะสม ประเมินผลกระทบ และวางแผนงานได้
มีการสื่อสารที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน และนำเสนองาน กับแผนก/ฝ่าย อื่นได้
สามารถออกแบบและวางโครงสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพได้
มีทักษะทางด้าน CSS, HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap, C# .Net, SQL Server
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Responsive, Grid Layout, UX/UI, API
มีความเข้าใจคอนเซป OOP เป็นอย่างดี
มีทักษะทางด้าน Angular, TypeScript, SCSS, SASS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Karnkanok Property Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สะพานใหม่ (จ.ชัยนาท)
1. มีความสามารถในการขับรถยนต์ + รถจักรยานยนต์
2. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
4. วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
5. หากมีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไปยินดีรับพิจารณา
6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
ผู้จัดการสาขา ท่าศาลา ชะอวด ร่อนพิบูลย์ (จ.นครศรีธรรมราช)
วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ 2 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อ หรือ ธุรกิจไฟแนนซ์ 1 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้ ทุกระบบเกียร์ และมีใบอนุญาติขับขี่
มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
มีใจรักงานบริการ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
พนักงานส่งเสริมการเกษตร (ชาย)
วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชไร่,พืชสวน, พืชผัก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สามารถประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
**ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
ช่างซ่อมบำรุง
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เเมคคาทรอนิกส์
มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง 1ปี ขึ้นไปด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ,PLC,เขียนแบบเครื่องกลและไฟฟ้า
มีภาวะความเป็นผู้นำ
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
สามารถเข้ากะกลางคืนและทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2566
แม่บ้านพักอยู่ประจำ 1 ท่าน (สมุทรปราการ / หลังห้างเมกะบางนา)
- เพศหญิง/ไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
- โสด หรือ ไม่มีพันธะทางครอบครัว
- มีประสบการณ์งานแม่บ้าน
- ทำอาหารเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่ติดมือถือ (ใช้มือถือช่วงพักได้)
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการทำงาน
- รักความสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ละเอียด ใส่ใจงาน
- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนเมื่อนายจ้างบอก
BeNeat For Bisiness
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2567
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานด้านบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (ทำเสาร์เว้นเสาร์)ฉ เวลา 8.00-17.00น.
บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2567