หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างชัยนาท อัทเดท
หางานชัยนาท | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เลขานุการ ผู้บริหาร สาขาปทุมธานี
เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีบุคลิกภาพที่ดี
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทำงานกับผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าที่ฝ่่ายบุคคล
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความรู้และประสบการณ์ในงานฝ่ายบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี , งาน Payroll ( B-Plus)
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, ภาษี, และประกันสังคม
วิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Analysis) วางแผนการใช้กำลังคน
สามารถใช้โปรแกรม microsoft office (word , excel , powerpoint ฯ) ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน
ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยและความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
รักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
ช่างไฟฟ้า (สาขาชัยนาท)
- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
- ดำเนินการซ่อม ตามใบแจ้งซ่อมที่ได้รับ
- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาชัยนาท)
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป
สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น MS office ได้เป็นอย่างดี ถ้าความรู้เรื่อวโปรแกรม HR (Control A) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ และเก็บความลับของบริษัทได้
สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ และวันทำเงินเดือนที่ตรงกับวันหยุดได้
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการแผนกขนส่ง
เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
มีภาวะผู้นำ มีทักษะการติดต่อประสานงานดี
มีความอดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์งานขนส่งมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
บริษัท สยาม ดีเสิร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2565
พนักงานขาย (sale) ประจำสำนักงานใหญ่
เพศชาย อายุ 20-30 ปี
จบการศึกษาระดับ ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ถ้าจบในสาขาช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องยิ่งดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบ/รอบครอบในการทำงาน/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel ,Powerpoint ได้ มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
มีความขยัน กระตือรือล้น ตรงต่อเวลา กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้านำเสนอสินค้าให้ลูกค้ารายใหม่ๆ
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่/สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
มีความอดทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย อะไหล่ช่าง เครื่องจักรกลทางการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอ็มจี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2000) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 มกราคม 2565
พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท
1. เพศหญิง/ชาย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2565
พนักงานส่งเสริมการขาย
เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี - 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตร พืชสวน พืชไร่ อารักขาพืช ปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น
สามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามแผนงานและตามเวลาที่กำหนด
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
มีทักษะการสื่อสารและประสานงานและบุคคลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
มีความสามารถขับรถยนต์และใบอนุญาตการขับขี่เป็นของตนเอง
*ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
**พร้อมสัมภาษณ์งานและทดสอบออนไลน์
***สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกได้
บริษัท เพชรดี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2567