หน้า :     จาก 1 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างราชบุรี อัทเดท
หางานราชบุรี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
มีความรู้เรื่องเกษตร และประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการไร่
งานดูแลและควบคุมคนงาน งานสร้างที่พัก และงานดูแลไร่
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
วางแผนการปฎิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวัน
มีความรู้เรื่องงานช่าง และการเกษตร
สามารถควบคุมคนงาน และทำงานเป็นทีมได้ มีความยืดหยุ่น
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
รับผิดชอบงานตามคำสั่งได้
ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าเป็นงานประเภทใด
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท เติมตระการ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565


ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)