หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 5 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างนนทบุรี อัทเดท
หางานนนทบุรี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
เพศชาย อายุ23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส. ปริญญาตรี
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
มีรถจักยานยนต์ และ สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (พร้อมใบขับขี่)
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัท มีอบรมให้ก่อนเริ่มทำงาน **มีความรับผิดชอบสูง**
บริษัท แมชชีนส์ ก็อปปี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2566
ช่างไฟฟ้ารายวัน
จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์งานไฟฟ้า
สามารถเดินทางไปตามไซต์งานได้
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
หัวหน้าแผนกประเมินราคา (QS)
เพศหญิง/เพศชาย อายุ ขึ้นไป 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรแกรม Sketch up และ AutoCAD ได้
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านประเมินราคางานเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานวันเสาร์ครึ่งวันได้
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
อายุ 23-30 ปี
วุฒิป.ตรี สาขา สถาปัตยกรรม,วิศกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และ Sketchup ได้ดี
มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บี - ควิก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
Presale
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 26 - 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ
มีความรู้เรื่อง Windows server, Linux, Virtualization (VMware , Hyper V), Storage, ระบบ Network พื้นฐาน
หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Presale หรือ Engineer จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเจรจาต่อรองและวางแผน คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
มีรถของตนเองและใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ไบรท์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
Sales Engineer
เพศ ชาย - หญิง
อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ มีประสบการณ์ จะพิารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รักงานขายและบริการ มีไหวพริบ
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทักษะการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมีการสื่อสารที่ดี
มีประสบการณ์ขายด้านสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีวินัยในการทำงานสูง
สามารถนำเสนอสินค้า กลุ่มเครื่องมือวัด วิเคราะห์ อตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถยนต์ส่วนบุคคลใช้ทำงาน ออกหาลูกค้า
มีใบอนุญาขับขี่
CL Tech and Supply Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กรกฎาคม 2566
ช่างเทคนิค / ผู้ช่วยช่าง
เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35ปี
รู้จักเครื่องมือช่าง ใช้เครื่องมือช่างได้คล่อง
หากสามารถทำงานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานอกสถานที่ได้ในบางโอกาส (มีเบื้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้) เดินทางโดยรถบริษัท

บริษัท วิสเมค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
ประกาศงาน 22 กันยายน 2566
Digital Marketing
อายุ 22 - 35 (ไม่จำกัดเพศ)
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Digital Marketing (ยินดีรับเด็กจบใหม่) หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้ Microsoft Office และ Software อื่นๆ ที่จะต้องใช้ในงานได้คล่องหรือพร้อมศึกษาและใช้งาน
กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตามที่รับมอบหมาย
มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพหรือพร้อมศึกษาและใช้งาน
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
สามารถออกต่างจังหวัดได้
บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
พนักงานขาย (Sales Executive)
จบการศึกษาปวส. หรือ ปริญาตรี ทุกสาขา
เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microso Office ได้ดี
มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับการขายและความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับเพศที่ 3 และนักศึกษาจบใหม่
บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2565
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์
ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ป.ตรีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความอดทน ขยัน และมีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง
เบื่องานสำนักงาน ชอบงานลุยๆ สามารถออกต่างจังหวัดได้ ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี
มีทัศนคติทางด้านบวก และมองโลกในแง่ดี
มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
มีประสบการณ์ด้านการตลาด การวางกลยุทธ์ การบริหารตัวแทนในธุรกิจประกันชีวิต
บริษัท กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
ธุรการโครงการบริหารงานก่อสร้าง

BAAN WISSAWA PM CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
พนักงานขาย (Sales Executive)
จบการศึกษาปวส. หรือ ปริญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microso Office ได้ดี
มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับการขายและความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อาร์กอซี่ คอสเมติกส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มิถุนายน 2565
วิศวกรโยธา
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการก่อสร้างและการตรวจสอบคุณภาพก่อสร้างเป็นอย่างดีสามารถ สามารถออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
มีประสบการณ์ทำงาน
บริษัท คิวเท็น คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 มีนาคม 2565
Administrative officer (Store)
ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าและจัดการเอกสารทางบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Twentydays Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Training)
วุฒิการศึกษา : ปริญาญาตรี สาขาบริหาร
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีประสบการณ์ การใช้โปรแกรม my HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
เพศชาย - เพศหญิง
บริษัท ซิลเวอร์ 929 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 เมษายน 2565
ซุปฯ ผลิต(ประจำโรงงานสามชุก จ.สุพรรณบุรี)
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ตั้งแต่อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี /โท ในสาขา Food Science / Food Technology /Food Engineer / Industrial Engineer / Industrial Management หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชอบทำงานเป็นทีม
ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2565
พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (โรบินสันบางรัก,Central พระราม3,บิ๊กซีพระราม4)
เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสาร
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
**ค่าตอบแทน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + โอที + โบนัสประจำปี + ปรับเงินเดือนประจำปี + ค่ารักษาพยาบาล + ค่าทำฟัน + ประกันสังคม + เครื่องแบบ และอื่น ๆ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 กรกฎาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย หรือ ผู้ช่วยทนายความ
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ระดับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
3. ต้องการผู้สมัครที่มีความอดทนและตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
5. หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. มีรถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่ได้
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ตุลาคม 2565
ผจก. / หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เพศ : หญิง / ชาย
อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
จบการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
ประสบการณ์ ( ปี ) : 2 ปีขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
ใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS ได้ดี
ถ้ามีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี CPD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้าเคยทำบัญขี AP,AR และมีความรู้รูปแบบการลงบัญชีของ AP,AR พร้อมพิจารณาเป็นพิเศษขั้นต้น
บริษัท เฟรช มี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานช่าง (SA)
เพศชาย วุฒิ ปวช. ปวส. อายุ 24ปี ขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีประสบการณ์ด้าน SA จากศูนย์บริการหรือเต๊นท์รถอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
หากมีความรู้เรื่องช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2565