ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด     Key Account Manager / สายงานธุรกิจกระดาษทิชชู่ Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง Key Account Manager / สายงานธุรกิจกระดาษทิชชู่ - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด (ในเครือเจริญอักษรกรุ๊ป)โดยถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 โดยธุรกิจแรกของบริษัทในขณะนั้นคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้ชื่อเสียงของบริษัท เจริญอักษร จำกัด เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็วในปีพุทธศักราช 2530 บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” ทำให้เป็นที่มาของนโยบายการสรรหา คัดเลือกและนำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษคาร์บอน กระดาษพิเศษ และกระดาษพิมพ์ทุกประเภทปัจจุบัน ได้คัดสรรกระดาษและอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่องานพิมพ์ทุกประเภท โดยมีคลังเพื่อกระจายสินค้าถึง 2 จุดได้แก่1.คลังสินค้าไผ่เงิน 13 ซ.จันทน์ 43 แยก 33 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 101202.คลังสินค้าพระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตในอนาคตไปพร้อมกับเรา ++เรามีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ พร้อมสวัสดิการที่ดีรอทุกท่านอยู่++

++ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว CASP นะครับ ++++ โปรดศึกษาการเดินทางในการมาปฏิบัติงานหรือเข้ารับการสัมภาษร์และคุณสมบัติตามที่บริษัทฯประกาศก่อนสมัครงานครับ ++ ทั้งนี้หากท่านผิดนัดสัมภาษณ์งานกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะแจ้งประวัติการผิดนัดสัมภาษณ์ในระบบ ++

สวัสดิการ

1. เงินเดือนประจำ

2. ค่าล่วงเวลา

3. โบนัสที่จูงใจ (ตามผลการประเมินรายบุคคล)

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ( ตามตำแหน่งงาน )

6. เงินได้ค่าเที่ยววิ่ง (ตามตำแหน่งงาน)

7. เงินได้ค่าลงสินค้า (ตามตำแหน่งงาน)

8. เงินได้สวัสดิการวันเกิด

9. ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)

10. ตรวจสุขภาพประจำปี

11. เงินกู้สวัสดิการบริษัทฯ

12. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยอัตราพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

13. เงินช่วยเหลือการจัดงานพิธีสมรส/อุปสมบท/กรณีถึงแก่กรรม

14. สวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้

15. ชุดยูนิฟอร์มฟรีทุกปี (ตามตำแหน่งงาน)

16. ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ

17. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม(ตามตำแหน่งงาน)

18. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

19. เงินรางวัลอายุงาน

20. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

21. ลาพักร้อนสูงสุด 14 วัน/ปี

22. สิทธิ์การลากิจเริ่มที่ 6 วัน/ปี

23. สิทธิในการลาอุปสมบท/ลาสมรส

24. ส่วนลดสมาชิกสำหรับการออกกำลังกายที่ Fitness First และ Jetts Fitness

 
Key Account Manager / สายงานธุรกิจกระดาษทิชชู่
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
?กำหนดกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและคู่ค้าในทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade : MT) ร้านค้า (Traditional Trade : TT) และ Online Trade
?วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการ ในช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade : MT) ร้านค้า (Traditional Trade : TT) และ Online Trade
?รวบรวมข้อมูลการขาย กระจายสินค้า ราคา และรายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันในท้องตลาด
?ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ผลิตโฆษณา / POP สื่อส่งเสริมการขายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระยะเวลาที่วางไว้
?ติดตามแผน และ feedback ของ Sales Promotion Plan
?ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้กับทีมงานขายและคู่ค้าในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบ
?อัพเดตข้อมูลการทำงานแบบ Real Time และเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมประจำเดือน
?ควบคุม Key Account Officer ทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade : MT) ร้านค้า (Traditional Trade : TT) และ Online Trade
?Budgeting ? จัดทำรายงานด้านงบประมาณด้านการขาย
?Report writing ? เขียนรายงานที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ
?Formal presentations ? จัดทำ presentation ในรูปแบบ power point ได้อย่างคล่องแคล่ว โดดเด่นสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย / หญิง อายุ 28 -50 ปี
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การขาย หรือการโฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีภาวะเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์บริหารทีมงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสร้างสัมพันธ์กับร้านคู่ค้าและจัดซื้อได้
มีประสบการณ์ทำงานด้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade : MT) ร้านค้า (Traditional Trade : TT) และ Online Trade
มีประสบการณ์ Trade Marketing Manager / Key Account Manager 5 ปีขึ้นไป
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ได้
มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
มีทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการ Pivot ข้อมูล และจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office อย่างดีเยี่ยม
หากมีประสบการณ์ด้านสินค้ากลุ่ม FMCG และ Online จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงานบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10330
จังหวัด กรุงเทพ   10330

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 064-582-9588 *สำหรับสอบถามเรื่องตำแหน่งงานเท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 18 กันยายน 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง