ตำแหน่งงานว่าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     HR officer Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง HR officer - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สวัสดิการ

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

- การประกันอุบัติเหตุ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

 
HR officer
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน (บุคลากรชาวไทยและต่างชาติ) การสรรหา รับสมัคร คัดเลือกและบรรจุบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ประสานงานด้านสวัสดิการบุคลากร คำนวณค่าจ้าง จัดทำเงินเดือน จัดทำและยื่นภาษี วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา / สถาบันการศึกษา
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานเกษตร ประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่ งานเกษตร ประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าทุกสาขา
ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ TOEIC, TETET, CU-TEP, TOEFL(ITP), IELTS, TOEFL(iBT) อยู่ในระดับ B2 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เป็นนักเรียนรู้เชิงรุกสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
จังหวัด กรุงเทพ   10140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-470-8082
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 18 กันยายน 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง