ตำแหน่งงานว่าง     Double A (1991) Public Co., Ltd.     Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์) - Double A (1991) Public Co., Ltd. | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


Double A (1991) Public Co., Ltd.

 

Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 
Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1.รับผิดชอบงานขายในสำนักงานขายภายในโครงการ เพื่อต้อนรับลูกค้าที่ Walk in เข้ามา และนำลูกค้าชมบ้านพร้อมทั้งเสนอขาย ตลอดจนจัดทำหนังสือจองเมื่อลูกค้าตกลงซื้อ
2.ออก Booth ตามแผนการดำเนินงานของการตลาด
3.รับผิดชอบงานขาย Direct Sales โดยการติดต่อลูกค้าขายนอกสถานที่ ตลอดจนนัดพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
4.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน
5.ติดตามค่างวดจากลูกค้าโครงการที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ
6.ทำแผนการขายนอกสถานที่
7.เข้าตรวจบ้านลูกค้าก่อนโอน 100%สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย งานการตลาด/ขาย/ส่งเสริมการขาย
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 6 เดือนขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานขาย เช่น ชลบุรี(พานทอง,บ่อวิน) , ระยอง(ปลวกแดง) , ฉะเชิงเทรา(เมือง,บางปะกง)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีรถยนต์ส่วนตัว และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีใจรักในการขายและงานบริการสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :
Double A (1991) Public Co., Ltd.
วิธีการสมัครงาน


Double A (1991) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนคลองรั้ง-ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
จังหวัด ปราจีนบุรี   25140

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 085-835-5087, 085-835-4475
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 18 มีนาคม 2565
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  
จำนวน : 1 ตำแหน่ง