JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6396
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. ธุรการ
2. ตรวจสอบโสตร์
3 . ออฟฟิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยลัยเทคนิคปทุมธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. มัคคุเทศก์
2. พนักงานท่าอากาศยาน
3 . พนักงานโรงแรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. QC,QA
2. ผู้ช่วยธุรการสโตร์(คลังสิ้นค้า)
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บ.ไอชิน เอไอ นิคมเวลโกร์ว
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชี
2. ธุรการบุคคล
3 . ธุรการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานด้านบริการ
 
การศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก
สาขา บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดชลบุรี
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. โลจิสติกส์
2. จัดซือ
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. ฝ่ายธุรการ
3 . ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา
สาขา ศิลป์/ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ นิคมเหมราช นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างเครื่อง
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. Pg
2. แครทเชียร์
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3 . ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. พนักงานขาย/บริการ
3 . พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน หมาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานเสริฟ
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.1
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุระการ ประสานงาน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3 . พิสูจน์อักษร
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สวนดุสิต
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ สาทร สีลม
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. งานบ้านทุกชนิด ทำอาหาร ไทย-จีน-ฝรั่ง(กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
2. พี่เลี้ยงเด็ก (กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
3 . ทำอาหาร ไทย-จีน-ฝรั่ง กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนเขาย้อย
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
อายุ 54 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการทั่วไป
2. แคชเชียร์
3 . จัดเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ประสานงาน
2. ครีเอทีฟ
3 . ด้านสื่อสารมวลชน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา วิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3 . งานสรรหา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการลูกค้า
3 . ฝ่ายการจัดการสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44857 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน