พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6388
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
2. พนักงานสโตร์
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.ศรีราชา
สาขา ศิลปะ
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตชลบุรี
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3 . ผช.ผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. ส่งเอกสาร
3 . ตรวจวอบเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ราชประชานุเคราะ36
สาขา ศิลปะ ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. งานธุรการ
2. งานธนาคาร
3 . งานเลขา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี-การเงิน
2. จัดซื้อ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. Sales
3 . Sales Support/admin
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
สาขา คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกจังหวัด
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. HRD
2. HROD
3 . CONSULTANT
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. วิชาการ การศึกษา
2. ธุรการ
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา ปรัชญา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. งานการตลาด
2. ผู้ช่วย/ผู้จัดการการตลาด
3 . ส่งเสริมการตลาด/การขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชพฤกษ์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างประจำ
2. ทั่วไป
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ็Human Resources Manager or Deputy or Asst.
2. Training Manager or Deputy or Asst.
3 . Purchase or Safety Manager or Deputy or Asst.
 
การศึกษาสูงสุด Bachelor\'s Degree
สถาบัน Ramkhamheang University
สาขา Political Science
ประสงค์ทำงานที่ Any where
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. เสมียน
3 . คีข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อ่อนนุช ประวศ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. QA/QC Manager
2. Project Engineer
3 . Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
สาขา Envirionmental
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 49 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียน
2. ประชาสัมพันธ์
3 . งานเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สพล.สุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุโขทัย
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบุคคล
2. การตลาด-การขาย
3 . ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางเขน และที่อื่นๆ
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบุคคล
2. ประสานงานขาย
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3 . พนักงานเรียงสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ม 3
สถาบัน กศน จังหวัดสมุทรสาคร
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ห้างในสมุทรสาคร
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. ทุกตำแหน่ง ตามความเหมาะสม
2. พนักงานบริหารงานทั่วไป
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. Quantity Surveyor
2. Qs
3 . Qs
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สาขา ช่างโยธา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ผู้ใช้งาน 44469 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127766 คน