พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6387
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. งานเชื่อม6G
2. เชื่อมแก๊ส
3 . เชื่อมไฟ้ฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. เกี่ยวกับกฏหมาย
2. นิติกร
3 . ให้คำปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างเทคนิคปิโตรเลียม
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถส่งสินค้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน ร.ร.อนุบาลทับกวาง
สาขา ภาษไทย
ประสงค์ทำงานที่ จ.สระบุรี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ประสานงาน
2. ประชาสัมพันธ์
3 . เลขา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม
สาขา สื่อสารการแสดง
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.
2. จป./บุคคล
3 . จป./บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถานบันราชภัฏสวนดุลิต
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 49 ปี
เพศ  ชาย
1. งานเบื้องหลัง
2. ผู้ช่วยช่างภาพ
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
สาขา กาญบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3 . นักวิชาการ
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3 . ผู้อำนวยการ
 
การศึกษาสูงสุด ป. โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัด
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3 . การตลาด,ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. เก็บเอกสาร
2. ฝ่ายผลิต
3 . คีย์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สาขา พาณิชยกรรมเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการทั่วไป
2. รองผู้จัดการทั่วไป
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงชลา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ
อายุ 54 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. นักสาธารณสุข
3 . ผู้ช่วย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงาน
2. พนักงาน
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน.
สาขา คอมพิวร์เตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุดรธานี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. -
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด -
สถาบัน -
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 50 ปี
เพศ  ชาย
1. พี่เลี้ยงเด็กแรก-4ขวบ
2. แม่บ้าน
3 . ดูแลบ้าน
 
การศึกษาสูงสุด ป.6
สถาบัน วัดคลองภูมิ
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. Senior Admin.
2. Senior HR
3 . HR&Admin
 
การศึกษาสูงสุด Bachelor
สถาบัน Rambhaibarni Rajabhat University
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Rayong Chonburi Chachengsao Khampeangpet
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. ซักรีด
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
 
การศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบัน รร.วชิราโปลีเทคนิค
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ เรือน้ำมัน
อายุ 44 ปี
เพศ  ชาย
1. จป.วิชาชีพ
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3 . นักวิชาการสาธารณสุข
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน