พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6395
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. ช่างเทคนิคโยธาคอนซัลแตน
2. ควบคุมงานก่อสร้างทีปรึกษา
3 . ควบคุมงานก่อสร้าง
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบล
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงาน
2. เจ้าหน้าที่
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโส
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบันทึกข้อมูล
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานจัดเก็บเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล,โชว์รูมรถ,ธนาคาร,รถไฟฟ้าBTS
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. Support Engineer
2. เลขานุการ
3 . Training Coordinator
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม / ปทุมธานี
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างประกอบ
3 . ช่างยนต์
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิยมอุตสาหกรรมไฮเทค
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3 . ติดต่อประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การวิจัยทางสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. field operator oilfield
2. technician
3 . equipment operator cementing
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการการตลาดและการสื่อสาร
2. นักบริหารโครงการ
3 . วางแผนกลยุทธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา บริหารโครงการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ดูแลดารา
2. ช่วยงานกองถ่าย
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานตรวจนับฉลาก
3 . พนักงานกองฉลาก
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มรภพระนคร
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทยและปริมลฑล
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ควบคุมเครื่องผสมคอนกรีต
2. QC
3 . ช่างซ่อมบํารุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เทคโนจังหวัดร้อยเอ็ด
สาขา ช่างไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดทางภาคอีสาน
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างแอร์
2. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
3 . ช่างสุขาภิบาล
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนแม่ต่ำกลาง
สาขา สามัธ
ประสงค์ทำงานที่ ฝั่งธนเขตยางแค
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเครือง
2. ซ่อมบำรุง
3 . งานด้านคาร์แคร่
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน สงขลาเทคโนโลยี
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา ภูเก็ต
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายปกครอง
3 . บริการ/ธุรการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดสมุทรสงคาม
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. บุคคล
2. บริการ
3 . ล่ามแปล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ราชภัฏธนฯ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ลูกค้าสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรบ
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน สตรีศรีน่าน
สาขา วิทย์ คณิต ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ nan
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. พนักงานเกี่ยวกับเอกสาร
3 . ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคแก่คนไข้
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ แล้วแต่
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานจัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เวสเทิร์น
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. QA
2. เจ้าหน้าที่หเองแลป
3 . ผู้ช่วยเภสัช
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี-ชีวะ)
ประสงค์ทำงานที่ โรงงาน ,คลีนิค,โรงพยาบาล
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
3 . อาจารย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใช้งาน 44777 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127873 คน