พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
หาคนทำงาน หาพนักงาน ทุกอาชีพทั่วไทย | ลงประกาศรับสมัครงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หาพนักงานนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาพนักงานช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาพนักงานช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาพนักงานช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาพนักงานช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หาพนักงานนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หาพนักงานงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาพนักงานส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาพนักงานโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาพนักงานแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาพนักงานเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หาพนักงานนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาพนักงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาพนักงานวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาพนักงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาพนักงานวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาพนักงานวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาพนักงานวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาพนักงานวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาพนักงานผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาพนักงานศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาพนักงานเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาพนักงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาพนักงานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6392
ประวัติผู้หางาน (หาพนักงาน)
1. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
2. พนักงานธุรการ
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถให้นาย
2. พนักงานทั่วไป
3 . รปพ.
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน อยุธยาวิทยาลัย
สาขา สายสามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. จัดซื้อ
2. งานธุรการ
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ใน จ.อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. เลขานุการโครงการ/แผนก
2. Admin
3 . Document Control
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน มีนบุรี หลักสี่ จตุจักร ลำลูกกา
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานการตลาด
2. พนักงานขาย
3 . พนักงายตรวจสอบ
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. it support
2. java programmer
3 . java developer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2. Design Engineer
3 . Production Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. pc
2. พนักงานบริการ
3 . พนักงานแนะนำสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน โรงเรียนคลองลานวิทยา
สาขา พาณิชยการ(การบัญชี)
ประสงค์ทำงานที่ จ.กำแพงเพชร
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าฝ่ายบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3 . Project manager
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 54 ปี
เพศ  ชาย
1. Training Manager
2. HRD Manager
3 . HRd Specialist
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ/หัวหน้าแผนก
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าแผนก
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าแผนก
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. ช่างยนต์
3 . QA
 
การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรจนะ/ไฮเทค/บางปะอิน
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. แอร์กราวสนามบินดอนเมือง
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง,สุวรรณภูมิ
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เลขานุการ
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างยนต์
 
การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . บริษัท ไทยเเอรฺ์เอเซีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบริษัทไทยแอร์เอเซีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. QC Engineer
2. Welding inspecter
3 . QC inspecter
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีการเชื่อม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

.

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44708 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127840 คน