เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ผู้จัดการฝ่าย, หาพนักงาน ผู้จัดการแผนก, หาคนทำงานผู้จัดการส่วน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการส่วน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2511 (อายุ 55 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 180 cm. น้ำหนัก 97 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ผ่าน (ใบดำ)
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ผู้จัดการฝ่าย
2. ผู้จัดการแผนก
  3. ผู้จัดการส่วน
เงินเดือน 50000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ ,นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา บริหาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525
เกรดเฉลี่ย 3.19
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส
ชื่อสถานศึกษา เทคนิควิมล
วุฒิการศึกษา ปวส
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย 2.60
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษ้ท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
148 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรี
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
ความรับผิดชอบ ควบคุม และบริหารงานทั้งระบบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2540 จนถึง มิถุนายน 2552
ชื่อบริษัท บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ที่อยู่-ติดต่อ
97/1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม
เงินเดือน
47000
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ความรับผิดชอบ ควบคุม และบริหารงานทั้งระบบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2533 จนถึง ธันวาคม 2539
ชื่อบริษัท บจ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์เรชั่น (เครืองสยามกลการ) จำหน่ายรถยนซูซูกิ
ที่อยู่-ติดต่อ
พญาไท กทม
เงินเดือน
17000
ตำแหน่ง
ผช.ผจก.แผนกบุคคล
ความรับผิดชอบ สรรหา/ว่าจ้าง และเงินเดือน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม หน่วยงานราชการ
หลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมาย แรงงาน
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม บมจ.บิ๊กซี ฯ
หลักสูตรการอบรม
ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการองค์กรทึ่มีประสิทธิ์ภาพ ฯลฯ
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 38 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. มีภาวะผู้นำสูง
  2. มีประสมการณ์ด้าน HR มากกว่า 20 ปี
  3. ใช้คอมพิวเตอร์ชำนาญ
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น คปอ.ดีเด่น โรงงานสีขาว
สวัสดิการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 23/04/2018