เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ประสานงาน , หาพนักงาน บุคคล, หาคนทำงานจัดซื้อ | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ประสานงาน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งจัดซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ประสานงาน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเลขา/ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า/ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 19 มีนาคม 2523 (อายุ 43 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 55 kg.  
สัญชาติ Thai ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ประสานงาน
2. บุคคล
  3. จัดซื้อ
เงินเดือน 25000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ใกล้ BTS, MRT,
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยากรุงเทพ
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
เกรดเฉลี่ย 2.56
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา
สาขาวิชา อังกฤษ-ฝรั่งเศส
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2541
เกรดเฉลี่ย 2.00
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2549 จนถึง มกราคม 2556
ชื่อบริษัท SATO AUTO-ID THAILAND CO.,LTD.
ที่อยู่-ติดต่อ
292/1 หมู่1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เงินเดือน
21000
ตำแหน่ง
HR.& Admin.
ความรับผิดชอบ ต้อนรับลูกค้า-ผู้มาติดต่อ
จัดเตรียมห้องประชุม
ประสานงาน-ให้ข้อมูลเบื้อต้นแก่ลูกค้า
แยกประเภทการขาย
คำนวณค่าเดินทางเซลล์
จัดทำบันทึกเอกสารขา ลา มาสาย
จัดเก็บเอกสาร ISO
ควบคุม-สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในหน่วยงาน
รับโอนโทรศัพท์
เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
ตรวจสอบค่าล่วงเวลา
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2548 จนถึง พฤษภาคม 2549
ชื่อบริษัท AMR. ASIA CO.,LTD.
ที่อยู่-ติดต่อ
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เงินเดือน
10,000
ตำแหน่ง
OPERATOR & ADMINISTRATION.
ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์
พิมพ์เอกสารทั่วไป
เดินเอกสารภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารผู้มาสมัครงาน
ต้อนรับลูกค้า-ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมห้องประชุม
ประสานงานภายในหน่วยงานและลูกค้า
จัดทำประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน
จัดทำบอร์การ์ดอวยพรให้พนักงานภายในองค์กร
จัดงานให้พนักงานส่งเอกสาร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2557 จนถึง มิถุนายน 2557
ชื่อบริษัท Pantavanij
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระรามที่4
เงินเดือน
21000
ตำแหน่ง
Sale Coordinator
ความรับผิดชอบ จัดทำใบเสนอราคา
บันทึกชื่อลูกค้าใหม่
ประสานงานกับสินค้าคงคลังและลูกค้าที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบหลังจากการตรวจสอบสต็อกของดีของสินค้า
รายงานสรุปและจัดการเอกสารสำหรับผู้จัดการ
ยืนยันตารางการส่ง
ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี และโรงงาน
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 จนถึง กุมภาพันธ์ 2548
สถาบันอบรม MOVATIONAL TRAINING INSTITUTE
หลักสูตรการอบรม
The Impressive Telephone Technique
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2548 จนถึง ธันวาคม 2551
สถาบันอบรม AMR. ASIA CO.,LTD.
หลักสูตรการอบรม
SERVICE MIND
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2546 จนถึง พฤษภาคม 2546
สถาบันอบรม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม TGN
หลักสูตรการอบรม
ฝึกงานหลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. MS.OFFICE
  2. ACD See
  3. INTERNET
  4. SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. สารนิพนธ์แผนงานประชาสัมพันธ์โครงการผูกรัก ผูกสายใย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปี2546
2. งานแสดงงานพิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ณ.มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่10 ปี2000
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 15/12/2021