เจอแล้ว! ใบสมัครงาน พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน, หาพนักงาน พยาบาลแท่นขุดเจาะนำ้มัน, หาคนทำงานพยาบาลประจำสนามบิน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งพยาบาลแท่นขุดเจาะนำ้มัน ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งพยาบาลประจำสนามบิน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 23 กรกฎาคม 2538 (อายุ 28 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 170 cm. น้ำหนัก 70 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม  
สถานภาพทางทหาร นักศึกษาวิชาทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน
2. พยาบาลแท่นขุดเจาะนำ้มัน
  3. พยาบาลประจำสนามบิน
เงินเดือน 55000-60000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน -
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 3.15
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ที่อยู่-ติดต่อ
1873 ถ.พระรามที่4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เงินเดือน
22000
ตำแหน่ง
พยาบาลแผนกวิสัญญีวิทยา
ความรับผิดชอบ -ดูแลประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
-ช่วยเหลือแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ
-ช่วยเหลือแพทย์ทำหัตถการ
-ช่วยเหลือการผสมยาเพื่อดมยาสลบ
-ดูแลและติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
-ดูแลและเช็คยาจำพวกยาสิ่งเสพติด
-ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
-ประสานงานส่งคนไข้กลับหอผู้ป่วย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อาหรับ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน แย่
ภาษา มาลายู พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 100 คำ/นาที   อังกฤษ 70 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ร้องเพลง
  2. สร้างนวัตกรรม
  3. แบตมินตัน
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -เหรียญทองการแข่งขันแข่งนวัตกรรม ณ กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย
-นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกแผนกicuและห้องผ่าตัด ณ Ripas hospital ประเทศบรุไนดารุสลาม
-ประกาศนียบัตร นักศึกษาดีเ่นและสร้างชื่อเสียงแก่คณะพยาบาลและมหาวิทยาลัย


บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 06/06/2023