เจอแล้ว! ใบสมัครงาน ช่างไฟฟ้า, หาพนักงาน ช่างเทคนิค, หาคนทำงานช่างซ่อมบำรุง | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งช่างเทคนิค ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเทคนิคอุตสาหกรรม/ซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10510
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2529 (อายุ 37 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 166 cm. น้ำหนัก 66 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้นเนื่องจากจบหลักสูตรรักษาดินแดน
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
  3. ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน 15000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา อิเล็คทรอนิคส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
เกรดเฉลี่ย 2.88
5.2  
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2548
เกรดเฉลี่ย 2.75
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2554 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
บางชัน 1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 87 ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ 10510
เงินเดือน
15,900 บาท
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
ความรับผิดชอบ ซ่อมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต รวมทั้งเพิ่มเติมและแก้ไขให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 จนถึง กุมภาพันธ์ 2554
ชื่อบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
11/3 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เงินเดือน
7500
ตำแหน่ง
พนักงาน แผนก Electrical ส่วนเทคนิค
ความรับผิดชอบ ดูแลและซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต ซ่อมแอร์ ไฟฟ้าทั่วไปในโรงงาน โทรศัพท์ภายในโรงงาน ดูแลและติดตั้งกล้องวงจรปิด
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 จนถึง พฤศจิกายน 2560
สถาบันอบรม บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
หลักสูตรการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กันยายน 2560 จนถึง กันยายน 2560
สถาบันอบรม บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการอบรม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแลการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตทีกำหนดโดย กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน 2553 จนถึง มิถุนายน 2553
สถาบันอบรม สถาบันยานยนต์
หลักสูตรการอบรม
Manufacturing skill - sensor
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. มีความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าคอนโทรล ในระดับพอใช้
  2. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC (mitsubishi) ในระดับพอใช้
  3. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม Hakko ,GOT1000,GOT2000 ในระดับพอใช้
  4. มีความรู้ทางด้านแอร์ติดผนังหรือแอร์แขวน ในระดับพอใช้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งเพิ่มเติมโปรแกรมให้เครื่องจักรทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในกรณีที่เครื่องจักรมีจุดบกพร่อง ทำงานได้ประสิทธิภาพอาจยังไม่ดีพอหรืออาจยังไม่ตรงตามความต้องการ

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 29/01/2023