เจอแล้ว! ใบสมัครงาน โฟร์แมน, หาพนักงาน โฟร์แมนซ่อมบำรุง, หาคนทำงานช่างซ่อมบำรุง | ลงประกาศงาน หาพนักงาน ที่ JobSiam.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง โฟร์แมน ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) คนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งโฟร์แมนซ่อมบำรุง ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง โฟร์แมน ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว.


ข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานเทคนิคอุตสาหกรรม/ซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 1313
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 29 ตุลาคม 2510 (อายุ 56 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 162 cm. น้ำหนัก 56 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา ไทย  
สถานภาพทางทหาร ผ่าน
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. โฟร์แมน
2. โฟร์แมนซ่อมบำรุง
  3. ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน บริษัท
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.ตรี
ชื่อสถานศึกษา เทคโนโลยีแห่งอโยธยา
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา -
เกรดเฉลี่ย 2.48
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน - จนถึง เมษายน -
ชื่อบริษัท บ.จำปาบุรี จำักด
ที่อยู่-ติดต่อ
ถ.เลียบคลอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เงินเดือน
18000
ตำแหน่ง
โฟร์แมน จป หัวหน้างาน
ความรับผิดชอบ ดูเรื่องความปลอดภัย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม 2553 จนถึง ตุลาคม 2553
ชื่อบริษัท บ.ทีเอสเทค ประไทย จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
115ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน
14000
ตำแหน่ง
หัวหน้าสายการผลิต
ความรับผิดชอบ ดูแลสายการผลิตเบาะรถยนต์
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2543 จนถึง มีนาคม 2553
ชื่อบริษัท บ.อาควานิชิฮาร่าคอรปอเร่ชั้น จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
115/4 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน
12000
ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง
ความรับผิดชอบ ดูแลและซ่อมเครื่องจักรกล
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อ้ังกฤษ พูด อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 8 คำ/นาที   อังกฤษ 5 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ขับรถโฟรลิฟท์
  2. เชื่อมไฟฟ้า
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 17/04/2018