JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน


     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 


   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2
ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่าง, งาน
อัพเดท งานใหม่! หางาน สมัครงาน | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 พนักงานขับรถ
ม.3 ขึ้นไป
1. เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีใบขับขี่ประเภท ท1หรือ ท2
3. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 พนักงานทำความสะอาด
1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 Administrative (ภาษาจีน)
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 ล่ามภาษาจีน
1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
4. สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ เคยทำงานที่ต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 ช่างไฟฟ้า
ปวช.ขึ้นไฟ (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
1. เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถจัดวางระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาได้
4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความขยันและอดทน

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 Sale
1. เพศชาย/หญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนได้ดี
5. ชอบงานท้าทายและมีความขยันอดทน

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 Administrative & HR Officer
1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีเทคนิคด้านการสื่อสารและประสานงานดี
6. สามารถทำงานท่ามกลางแรงกดดันได้
7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี
8. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้าน HR

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 พนักงานบัญชี
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีด้านบัญชี หรือมีประสบการณ์การทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพื้นฐานได้ดี เช่น Word / Excel
4. มีความรู้และทักษะตรงตามสายงาน
5. มีความขยัน รับผิดชอบ สามารถรับต่อแรงกดดันได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

บริษัท อุทัยคำ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (กระบี่)
- เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล
- มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ทำงานเป็นทีม)
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

***สามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนภายในสาขาพื้นที่ที่ตนเองสังกัดได้***
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สมุย)
- เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล
- มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ทำงานเป็นทีม)
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

***สามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนภายในสาขาพื้นที่ที่ตนเองสังกัดได้***
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค (ประจำสาขาภูเก็ต)
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิปวส.-วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Pagemaker, โปรแกรม Animation 2D/3D, โปรแกรม Movie Editor
มีทักษะทางศิลปะในการวาดภาพและถ่ายภาพดี
มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า
ชาย / หญิง
อายุ 23-28 ปี
ปริญญาตรี วทบ หรือ อุตสหกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ LAB MICRO ,CHEM,PHYSICAL

Phuket Abalone Group
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤษภาคม 2561
 พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.3 ขึ้นไป
1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. มีใบขับขี่ประเภท 2
3. มีประสบการณ์ทางด้านการบริการ
4. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 พ่อครัวแม่ครัว

The END BAR & Restaurant
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 พนักงานฝ่ายการแสดงสัตว์(ควาญช้าง)
1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลและเลี้ยงดูช้าง สามารถฝึกหัดให้ทำตามคำสั่งได้
4. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 เมษายน 2561
 คนขับรถเครน
เพศชาย
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ขยัน มีความรับผิดชอบต่องาน
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซีซี เชอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
  ผู้จัดการภัตตาคาร/ผู้จัดการบาร์/ผู้จัดการซักรีด
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในการผสมเครื่องดื่มต่างๆ
มีความรู้ในด้านการจัดเลี้ยง
มีความรู้พื้นฐาน/สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
มีความเป็นผู้นำ และทำงานท่ามกลางสภาวะกดดันได้
มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤศจิกายน 2560
 พนักงานแผนกสปา - Therapist
เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 50 ปี
มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทย/นวดน้ำมัน
มีใบประกอบวิชาชีพด้านการนวด
หากมีภูมิลำเนาในจังหวัดชุมพร หรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

TUSITA WELLNESS RESORT
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2560
 พ่อครัว / Cook
หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
วุฒิ ไม่จำกัด
มีประสบการณ์งานครัวอย่างน้อย 1 ปี
คล่องแคล่ว

TUSITA WELLNESS RESORT
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2560
 ช่างเทคนิค / Technician


ชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีความรู้ด้านไฟฟ้าและประปา
มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา หรืองานระบบ


วิธีการสมัคร


TUSITA WELLNESS RESORT
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤศจิกายน 2560


.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน