หน้า :     จาก 1 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่างภาคใต้, งานภาคใต้
อัพเดท งานใหม่! หางาน ภาคใต้ 01 เมษายน 2566 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 เจ้าหน้าที่ Production Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
เพศ ชาย อายุ 24 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง เป็นต้น
มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเป็นผู้นำ ควบคุมดูแลพนักงานได้
มีประสบการณ์ด้านโรงงานถุงมือ พิจารณาเป็นพิเศษ อาจจะได้สัมภาษณ์ทันที
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กุมภาพันธ์ 2566
 เจ้าหน้าที่สโตร์(อะไหล่รถ)
1.เพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2565
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม(เมืองสุราษฎร์,กาญจนดิษฐ์,ตาขุน,หนองขรี)
เพศชาย หรือเพศหญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถเริ่มงานได้ทันที
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2565
 ช่างสำรวจ / Survey
เพศชาย
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีความขยัน อดทน
มีความรับผิดชอบ
บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 30 กันยายน 2565
 ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปวส. สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านช่างยนต์ ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรถบรรทุกทุกชนิดพร้อมเครื่องจักรโรงงาน
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี่ต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ
ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR Manager
เพศชาย หรือ หญิง
อายุ 35 ปีขึ้นไป
ป.ตรี บริหารธุรกิจ, ทรัพยามนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้กฏหมายแรงงาน, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบทุกส่วนงาน
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 สิงหาคม 2565
 Cook (พนักงานประกอบอาหาร)
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสายงาน
ทำงานเป็นกะได้
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
สามารถทำงานเป็นทีม / เข้าร่วมกับผู้อื่นได้
มีพื้นฐานในการประกอบอาหารในโรงแรม , รักในงานครัว
รักษาความสะอาดได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆอยู่เสมอ
บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ห้องเย็น
หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 พนักงานขับรถ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การขับรถรับ
มีใบอนุญาตขับขี่รถ
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
 Customer Service / Telesale (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 20 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
รักงานบริการ รับความกดดันได้ดี
มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีบุคลิกภาพที่และมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
มีความซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้าพร้อมเรียนรู้งาน
หากมีประสบการณ์ด้านงาน Call Center , Telesale จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)
ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะการนำเสนอ การฝึกอบรมเเละทักษะการขายในตัวเอง
มีใจรักในงานบริการหลังการขาย และรับเเรงกดดันในการทำงานได้ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Powerpoint, Word, Excel, Internet และ E-mail
สามารถขับรถได้อย่างคล่องเเคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง และต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน
มีประสบการณ์งานขายเเละบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 ช่างควบคุมบอยเลอร์ (Boiler)
มีประสบการณ์คุมเครื่องบอยเลอร์
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องยนต์
มีใบอนุญาตการควบคุมหม้อน้ำไอน้ำ
มีความรู้ด้านการควบคุมหม้อไอน้ำ
บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 มิถุนายน 2565
 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ หรือทำงานตามเวลาเร่งด่วนหน้างาน ( มีโอที)
บริษัท ภูเก็ตรอยัล คอนสตรัคชั่น แอนด์ รีโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2565
 Cleaning Worker (คนงานทำความสะอาด)
ไม่จำกัดวุฒิ
เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
สามารถสื่อสารภาษาไทย
มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดให้ตรงกับชนิดและประเภทของอุปกรณ์นั้นๆ
ต้องรักษามาตรฐานของงานอย่างเคร่งครัด
ต้องมีการฉีดวัคซีนโคโรน่า Covid-19 มาแล้ว 2 เข็ม
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปีในงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีใน Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint)
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
 Cashier
fluent in both Thai and English
working and programming experience with OCHA POS
experience in working with company in conjunction with VAT, social security, P & L
ability to work in a close knit team with F & B experience
daily consolidation of sales and expense reporting
banking and account experience
a love of both Thai and Western music
Coconut Rawai
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 มีนาคม 2565
 บาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาจังหวัดตรัง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
มีความอดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564
 วิศวกรไฟฟ้า
เพศชาย
วุฒิปวช, ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิชาวุฒิกร
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ธันวาคม 2564