หน้า :   2  3   >> จาก 3 หน้า


  

  ประกาศงาน : ตำแหน่งงานว่างภาคอีสาน, งานภาคอีสาน
อัพเดท งานใหม่! หางาน ภาคอีสาน 05 มิถุนายน 2566 | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 ช่างตรวจสอบแบบ Checker
สามารถใช้โปรแกรม Tekla Structuctures เกี่ยวกับรายละเอียดเหล็ก
มีประสบการณ์การตรวจสอบแบบ (Checker) 7 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเขียนแบบ ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
สามารถสื่อสารภาษาอักกฤษได้
บริษัท เอ็กแซ็กท์ ดีเทลลิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 Production Manager
เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิตในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีภาวะผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แอสตี้-ไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2566
 ผู้จัดการแผนก PLANOGRAM สาขาอุบลราชธานี
เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ
มีความรู้พื้นฐาน AUTO CAD , SKETCH UP , ARCHICSD BIM
ประสบการณ์ด้านการจัด DISPLAY และ วาง LAYOUT 3 ปี
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการบริหารพื้นที่จัดวางสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2566
 ผลิตตะแกรงวายเมท
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
 ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
ชาย/หญิง อายุ 18 - 45 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีดานการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : -10 ปี ขึ้นไป
มีใจรักในงานบริการ
สามารถทํางานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
มีทักษะในการสื่อสาร เจรจา ชอบการขายและชอบพูดคุย
มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารทีมขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซิเมนต์ไทย
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 มีนาคม 2566
 เจ้าหน้าที่ยิงแอดโฆษณา (Facebook ADS)
เพศชาย,หญิง / อายุ 20 - 40 ปี / การศึกษา ม.6 - ปริญญา
มีประสบการณ์ในการทำโฆษณา Facebook อย่างน้อย 1 ปี
มีความเข้าใจในเรื่องของการทำ Digital Marketing และการใช้เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างดี
มีความสนใจในงานการตลาด Online และเทคโนโลยีการใช้สื่อ Online ต่างๆ
รู้วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ มีทักษะการใช้ Line ADS , Tiktok ADS , Google ADS รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท พิมพ์มายา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2566
 คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator)
ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
มีทักษะพื้นฐานด้านการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สามารถคิดพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่ เรียกร้องความสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง กล้าแสดงออก ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
บริษัท มีเมสเสจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
 วิศวกรเครื่องมือแพทย์
?เพศหญิง / เพศชาย ไม่เกิน 35 ปี
?วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า/สาขาที่เกี่ยวข้อง
?ซ่อมวงจรอิเลกทรอนิกส์ได้
?มีทักษาด้าน IT และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
?อ่านภาษาอังกฤษคล่อง
?กระตือรือร้น มีความฝ่รู้มีทักษษการสื่อสารเป็นอย่างดี
?ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มกราคม 2566
 พนักงานปฏิบัติการหม้อต้ม ( Evaporation Operator )
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ,ปวช. สาขา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ต้มน้ำอ้อย3 ปีขึ้นไป
มีความชำนาญด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร (Farm Machinery Engineer)
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกลเกษตร
มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างน้อย 1-2 ปี
มีความอดทน ความรับผิดชอบ สามารถทำงานกลางแจ้งได้
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office และพื้นฐานภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เรื่องการจัดการด้านขนส่งสินค้า และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ วางแผนมีความละเอียดรอบครอบ
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2565
 หัวหน้าแผนกขนส่ง
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้า 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดส่ง
รู้จักเส้นทางในอุบลราชธานี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 สิงหาคม 2565
 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
เพศชาย อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา
มีบคุลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 สิงหาคม 2565
 ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางมาทำงานที่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้
มีความรู้ด้าน การผลิต , การวางแผนการผลิต , บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
THAI SYSTECH KYOWA CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 Makeup & Skincare Event ( ดูแลความงามนอกสถานที่ ) จ. สุราษฎร์ธานี
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีทักษะการนวดหน้า ดูแลผิวหน้า หรือ แต่งหน้า
มีความมั่นใจ
เพศหญิง หรือ เพศที่ 2,3
วุฒิ ปวช ขึ้นไป
อายุ 22 - 40 ปี
สามารถทำงานออกนอกสถานที่ได้
เดอะ เกรท บิวตี้
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 ครูภาษาอังกฤษ,ครูจินตคณิต,แม่บ้าน, ครูคณิตศาสตร์
จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22-35 ปี
รักการสอน มีน้ำใจ
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองเสมอ
มีความอดทน
ยิ่มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี
โรงเรียนต้นกล้าขอนแก่น
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
 หัวหน้าโรงงาน อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม,โยธา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ. ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารโรงงานไม่น้อย 3 ปี
มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO
มีความรู้ระบบจัดการเรื่องการผลิตคอนกรีตเป็นอย่างดี
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (บจก. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ)
เพศชาย
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก + รถเทรลเลอร์
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 พนักงานขาย (บจก. เลิศพัฒน์ ออโต้)
เพศชาย / หญิง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดรถยนต์ รถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2565
 เจ้าหน้าที่การเกษตร/พืชสวน ประจำพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มีประสบการณ์ในการทำเกษตรพืชสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
 วิศวกรโยธา บจก.เลิศพัฒนาฯ (ประจำไซส์งาน อุบล-ศรีสะเกษ-สุรินทร์)
เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
มีใบ กว. ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ถนน/ทาง สะพานเเละท่อเหลี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
บริษัท อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565