ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด     Marketing Manager Jobsiam.com อัพเดท* ตำแหน่งงาน Marketing Manager | ฝากประวัติหางาน ที่ จ๊อบสยามดอทคอม , สมัครงานที่ บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด 

  


บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด

 
ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี
-ประกันสังคม
-เบี้ยขยัน/เงินค่าทำงานล่วงเวลา
-คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ท่องเที่ยวประจำปี
-วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
-ทั้งนี้ผลตอบแทนและสวัสดิการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ และตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
หางาน Marketing Manager
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1. กำหนดกลยุทธ์ด้านแผนการตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนการกำหนดวิธีการและช่องทางการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการตลาด
2. การออกและปรับโปรแกรมส่งเสริมการขาย (Promotion) สำหรับช่องทาง Online,E-Commerce นำข้อมูลยอดขายมาพยากรณ์อุปสงค์ (Demand Forecasting) ร่วมกับทีมปฏิบัติการ (Operations) เพื่อให้ทีมปฏิบัติการ สามารถวางแผนวัตถุดิบ (Raw Material Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการเน่าเสีย (Waste) โดยอาศัยข้อมูลยอดขายและปัจจัยภายนอกประกอบ
3. กํากับ ดูแลการจัดทํา Artwork & Advertising,Campaign Production ทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับ Brand Positioning รวมถึงร่วมกับส่วนงาน Visual Merchandizer เพื่อออกแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นหน้าร้านของแบรนด์และวัตถุประสงค์การสื่อสารของแต่ละชิ้นงานเพื่อสร้างและกระตุ้นยอดขาย
4. บริหารจัดการงบประมาณการจัดทําสื่อและแผนการตลาดทั้งหมดให้อยู่ในงบประมาณที่กําหนด
5. สรรหา คัดเลือก ประสานงาน กำกับ อนุมัติและ วัดผล ทีม Outsourced Services,Media Agencies ทั้งหมดที่ใช้บริการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ให้ตรงตามเป้าหมายและที่ได้วางไว้ ตลอดจนให้ Feedback แก่ Outsourced Services ให้ดำเนินการตาม Service Level Agreement (SLA)
6. รวบรวมข้อมูลสถิติทางการตลาดและยอดขายต่าง ๆ เช่น ยอดขายจากแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย ยอดขายจากการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใด ๆ ฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิก เพื่อออกแบบโปรแกรมส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนําเสนอทีมบริหาร สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
7. วางแผน กำหนด จัดทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีมการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และ ผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ร่วมกับสมาชิกในทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และคอยติดตามรายงานผลลัพธ์ อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อทีมผู้บริหาร
8. การจัดทำรายงาน วิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตกลงกำหนดไว้ พร้อมทั้งการสร้างสรรค์หรือออกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้า และบริหารต้นทุนจากการขายและการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด(ตามรายงานทางการเงินประจำไตรมาส)
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ ไม่ระบุ
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/บริหาร
จังหวัด :  ปทุมธานี
เขต : ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ - เสาร์
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 - 40
ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การวางกลยุทธ์การตลาด 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การทำงานสายงาน Marketing/Media Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสบการณ์ควบคุมการทำงานตามวัตถุประสงค์
มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีความละเอียด รอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความคิดเชิงกลยุทธ์
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office และ Google Drive (หากมีพื้นฐานโปรแกรมด้านกราฟิกจะเป็นประโยชน์)
หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
108/20,21,22 หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
จังหวัด ปทุมธานี   12130

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 099-339-4849
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 03 เมษายน 2565
Power By JOBSIAM.COM


สมัครงานตำแหน่งงานนี้ บันทึกตำแหน่งงาน สั่งพิมพ์ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
บรรจุหีบห่อ (Packing)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง  ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)