JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5
Bookmarks Here!
  


 ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่าง อัทเดท
หางาน สมัครงาน | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (จีน) 
วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป
มีทักษะในการพูด อ่าน ภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยม
ถ้าเป็นคนประเทศจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

G.L.H. Products Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน การดูแลอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน
มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ ของงานอาคาร
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (Purchasing Chief)
เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ปริญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมด้าน ISO:9001,ISO:14001 ,TS:16949 และสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้
มีความชํานาญในการบริหารจัดการ ดูแลระบบคุณภาพ
มีภาวะผู้นําสูง ทํางานเป็นทีมได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทีดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีทักษะด้านการการบริหาร การวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความรอบรอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หัวหน้างาน Warehouse Leader
เพศชาย อายุ 25-29 ปี
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
Warehouse Operator (พนักงานคลังสินค้า)
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามรถอ่านออก เขียนได้
มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้ ( ถ้าผ่านการอบรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อ/ประสานงานทั่วไป/ ธุรการ
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงาน

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง (มีประสบการณ์งานก่อสร้าง โยธา)


เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office , Excel ได้คล่อง ใช้สูตร ใช้ Sum ได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว
มีประสบการณ์ประสานงานผู้รับเหมาด้านก่อสร้าง โยธา
หากมีประสบการณ์จัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับด้านก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ประจำโรงงาน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี)
มีทักษะด้านการบริหารบุคคล
มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการวางแผนในการบริหารคลังสินค้า
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่สโตร์
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาปวช - ปวส
มีประสบการณ์ทำ Inventory, Word, Excel
ถ้ามีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบต่องาน
เพศชาย

บริษัท นครไทย มอเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2561
Warehouse Supervisor
เพศชาย อายุ 35-45 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารการจัดการ สาขาโลจิสติก หรือ ต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
มีความรู้ในด้านการบริหารคลัง และระบบ ISO
มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี
หากมีประสบการณ์และสามารถใช้ Program SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถโฟร์คลิฟได้ ถ้ามีใบประกาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถบริหารทีมงานได้

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2561
Invoicing officer
Female Age 25-30 years
Bachelor's Degree in Accounting
2 year experience in Accounting
Knowledge in Express Accounting program
Good comman in English & Computer
Able to work under pressure and work as team

Savan Transport Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าแผนกพัสดุและอาคาร


วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน การดูแลอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง การบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน
มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ ของงานอาคาร
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5


วิธีการสมัคร


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อ / ธุรการจัดซื้อ
เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุก่อสร้างลงโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถบริหารจัดการเวลา และวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีความอดทนและความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel , Express ได้คล่อง
มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 เมษายน 2561
Oversea Purchasing พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel / Pivot
มีความคล่องตัว และมีความสามารถในการประสานงานได้ดี
หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 เมษายน 2561
Senior Buyer/ Buyer (Fabrication Commodity)
Degree/ Diploma in Mechanical Engineering/ supply Chain Management/ Material Management.
Minimum 3 years of relevant experience in similar capacity.
Experience working in equipment/automation manufacturing environment is preferred
Ability to interpret engineering drawing and good working knowledge of material, dimension and treatment standard is essential.
Process knowledge of sheet metal & machining supplier capability is essential.
Understanding of sheet metal fabrication, machining process and surface treatment is an advantage.
Process good negotiate skill to ensure mid to long term competitive prices
Knowledge of SAP would be an advantage
Excellent leadership capability and a team player

MMI Systems Technology (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
Packing/ QC พนักงานแพ็คกิ้ง คิวซี
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 18-50
ระดับการศึกษา : ตั้งแต่ ม.2
มีความอดทนและมีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ระเอียด รอบคอบ

SKPIERCING COMPANY LIMITED
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
พนักงานจัดเรียงสินค้าน้ำอัดลมชื่อดัง ประจำ Big C ราชดำริ
เพศชาย
อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนัก เช่น ขวดน้ำขนาด 1.6 ลิตรได้
มีประสบการณ์การจัดเรียงสินค้า
มีทักษะการขาย
ขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ประสานงานต่างประเทศ)
ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติก /สาขาการจัดการ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
มีความรู้ ด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 เมษายน 2561
Logistics Staff
เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 23 - 29 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ทำงานวันจัน ถึง วันศุกร์

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน