หน้า :   2   >> จาก 2 หน้า

  

  ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานว่างชลบุรี อัทเดท
หางานชลบุรี | ลงประกาศงานว่าง หาคนคุณภาพ ที่ JobSiam.com
Beauty Therapist (ผู้ช่วยแพทย์)
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (จบสายงานพยาบาล R/N, N/A, P/N หรือกายภาพบำบัด)
บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีใจรักในการขายและงานบริการ และพร้อมเรียนรู้
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักงานด้านบริการ
มีประสบการณ์งานด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 1 ปี
ไม่เกี่ยงงาน
สามารถทำงานเป็นทีมได้
บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2565
วิศวกรไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2565
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
ตรวจงานผู้รับเหมาให้ได้ตามสเปคงาน
ประสานงานแก้ไขจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
หากมีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่สโตร์
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสโตร์มาอย่างน้อย 1-3 ปี
ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, และหาข้อมูลจาก Internet ได้
มีความขัยน ละเอียด รอบคอบ
มีทักษะการเจรจา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทนแรงกดดันได้สูง
มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถโฟรคลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง-วิจัยและพัฒนา
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิตพลาสติก หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , เครื่องกล , อิเล็กทรอนิกส์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
มีประสบการณ์ด้านเครื่องเป่า-ฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถทำงานเข้ากะได้
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 กรกฎาคม 2565
Quality Engineer
Male or Female
Bachelor s degree in Engineer or any other related field
Minimum 3-5 years work experience in Quality Engineer or Quality Assurance
Good communication, interpersonal relationship, organizational and leadership skills
Computer Literate especially able to use MS Word and MS Excel well
Good Communication with English or Chinese Mandarin.
Knowledge in ISO9001 or IATF16949 Requirement, Internal Audit
Knowledge in measurement equipment and machine
Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
Cook อาหาร ยุโรป
? 15,000เริ่มต้นขึ้นตามความสามารถ
คุณสมบัติ
? อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
? ฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย 2 เข็ม
? มี passion ในการทำอาหาร มี mindset ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
แซ่บอีสาน
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2565
นักเคมี
เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี
มีความรู้และสามารถใช้/สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้-ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
มีการวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถประสานงานได้ดี มีทักษะในการบริการ และสามารถสื่อสารติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
Sale outside งานประมูลราชการ (กทม.และต่างจังหวัด)
วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ( Word,Excel,Powerpoint ) ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการขายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 2 ปี
หากเคยมีประสบการณ์ E-bidding จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้การกดดัน ในกรอบของเวลาและเป้าหมายได้
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทักษะด้านการขาย และไหวพริบการแก้ไขปัญหาได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
BOM Analyze specialist หัวหน้าบัญชีต้นทุน
เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรับผิดชอบ , ขยัน , ซื่อสัตย์ , อดทน และมีภาวะผู้นำ
สามารถใช้ Program MS( Word, Exell ,Power point )
มีความรับผิดชอบ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ธุรการ (HR/GA Officer)
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
สาขาอื่นๆ ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานฝ่าบบุคคลใน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ผ่านงานด้านอบรม และงานสรรหาว่าจ้างมาก่อน
ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้ มีที่พักอยู่ใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความคล่องตัว มีความรู้เกี่ยวแรงงานต่างด้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทนแรงกดดันได้ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี คิดบวก
บริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร เฉพาะที่มีรุปถ่ายเท่านั้น
เคยมีประสบการณ์ด้านงาน บุคคล/ธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2565
PC Leader
เพศชาย อายุ 30-40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
มีประสบการณ์การจัดการคลังสินค้า การควบคุมการขนส่ง
สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ มีใบรับรอง
สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ได้
สามารถเข้ากะได้
บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2565
QA Assistant Engineer
Male ,age over 35 years old.
Bachelor degree of Engineering in any major, or related field.
Experience 1-3 years in Engineering in related field is advantage.
Have a good knowledge about drawing and Technical.
Can communicate in Japanese will be advantage
บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่ QA- Staff
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 - 40 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขา ยาง และ พอลิเมอร์
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือลือล้นในการทำงาน
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
สามารถมาทำงานที่ชลบุรีได้
สามารถพักอาศัยกับทางบริษัทได้
มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
การสัมภาษณ์ OnLine การแต่งกายต้องแต่งตัวเหมือนกับมาสัมภาษณ์ที่บริษัท เรียบร้อย
มีไหวพริบ และความสามารถในการตอบคำถาม
สามารถอธิบายและนำเสนอตนเอง มีความเชื่อมั่นตนเอง และทัศนคติ
มีความรู้เรื่องยางและสารเคมี
เข้าในงานผสมยางและทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษอยู่บ้าง
บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 มีนาคม 2565
ช่างยนต์ (แหลมฉบัง,พัทยา)
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ช่างยนต์
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
มีประสบการณ์ศูนย์บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
สามารถไปทำงานสาขาอยู่ในเครือได้
บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มีนาคม 2565
พนักงานขับรถประจำหน่วยงานธุรการ
ไม่จำกัดเพศ
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด (เครือสหพัฒนฯ ศรีราชา)
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 มีนาคม 2565
Maketing Communication Superviso

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 มีนาคม 2565
Accounting Supervisor
Female or Male Age 35 years old up
Bachelor s Degree in Accounting.
Have experience 3 years in Automotive Industry
Excellent in computer (MS Office).Excel.
Have highly assertive,motivated,proactive,enthusiastic and hard working and continuous learning.
Can work under high pressure,patience,empatism.
Fluent in excel, Analytical and Strong in Leader Ship, Good Knowledge
บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี ออโต พาตส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มีนาคม 2565
Accounting Section Manager / Department Manager
Female age over 30 years old.
Bachelor Degree in Accounting.
At least 3-5 years experience of Cost accounting in a manufacturing environment
Can work under pressure and very tide deadlines
Good command in English on speaking and make report in English.
Fast learning, positive thinking, decision making, analytical skills, dynamic and attentive to details.
Good computer skills : MS Excel & Formula for calculate Costing Sheet
Knowledge in ERP & BOM
Mitsuwa Chemical (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มีนาคม 2565


ปรึกษาปัญหาคดีแรงงาน และว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (HR)

คุณเบญจาภา เรืองศรี และทีมทนายความ
(น.บ. น.ม นบท. และ B.B.A.Human Resource Management)
ขอใบเสนอราคา โทร. 08-8881-6100 (เบญจาภาฯ ทนายความ)