ตำแหน่งงานว่าง     บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด     IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office) Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office) - บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

 
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ ? โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า ?ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา?
สวัสดิการ
1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานสมุทรสาคร และโรงงานระยอง
2.โบนัสประจำปี
3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6.ประกันสุขภาพกลุ่ม
7.ประกันอุบัติเหตุ
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10.รางวัลอายุงาน
11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ** 
IT Support (Support Digital Marketing) (Head Office)
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
1. ทำงานด้านเทคนิคในงาน Live Streaming , ถ่ายทอดสด , ระบบ Conference เช่น การไลฟ์ขายสินค้า หรือไลฟ์การประชุม/สัมนา ผ่าน Zoom, Webinar หรือแพลตฟอร์ม Social Networks ต่างๆ
2. จัดชุด/ติดตั้งชุดไฟ อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง โครงฉาก กล่องไฟถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพทั้งแบบนิ่งและเคลื่อนไหว
3. จัดชุด/ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง ไม่โครโฟน เครื่องเสียง อินเตอร์เน็ต และอื่นๆเกี่ยวข้องต่าง ที่สอดคล้องแต่ละกิจกรรม และเพื่อสนับสนุนให้ Live Streaming มีความเสถียร
4. นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้ประกอบการทำงาน รวมถึงการทำเทคนิคต่างๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : โรงงานอุตสาหกรรม / นิคม
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์ งานIT คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บไซต์
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัด กรุงเทพ   10120

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 091-119-9095, 066-098-2452 (สำนักงานใหญ่) , 083-989-0951 (โรงงานสมุทรสาคร)
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 26 เมษายน 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
จำนวน : 1 ตำแหน่ง