ตำแหน่งงานว่าง     กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์     Project Coordinator ประจำสีลม-กรมสรรพสามิต Jobsiam.com Update* ตำแหน่งงานว่าง Project Coordinator ประจำสีลม-กรมสรรพสามิต - กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com 

  


กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

 
CWN Company Profile

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยี ผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากรร่วมงาน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ การส่งมอบงานให้กับลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ หลังส่งมอบงาน ตัวอย่างระบบงานที่สามารถปรับใช้ในทุกธุรกิจ อาทิเช่น ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management), ระบบการจัดสอบ (Electronic-Examination), ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และระบบอื่นๆ

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทมีการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการ ตลอดจนการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับรองตามมาตฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ และ ระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล
สวัสดิการ
- ลานจอดรถที่สนญ.สีลม
- ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม (สุขภาพ อุบัติเหตุ ชีวิต)
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
- กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
- ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์ค่าตำแหน่ง
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก หอพักพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ค่ากะ
- คอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟ
- ตรวจร่างกายประจำปี
- เลี้ยงสรรประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดเพื่อการสมรส
- วันลากิจ
- กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะ
- โครงการออมเงิน ฯลฯ
***แตกต่างกันตามตำแหน่ง*** 
Project Coordinator ประจำสีลม-กรมสรรพสามิต
จำนวนที่รับสมัคร / อัตรา :1
รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน :  
- จัดทำสรุปผลการประชุมในรูปแบบของตาราง และกราฟ
- จัดเตรียมเอกสาร สรุปและติดตามสถานะความคืบหน้าต่างๆ ของโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
- เดินทางติดต่อประสานงานระหว่าง Site งาน ทั้งสำนักงานใหญ่ (สีลม) กรมสรรพสามิต และต่างจังหวัด
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันและเวลาทำงาน : ทำงานวันจันทร์ ? ศุกร์, 8.30 ? 17.30 น. (มีทำ OT ในวันเสาร์/อาทิตย์บ้างเป็นครั้งคราว)สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : จัดหางาน/ Recruit / ฝึกอบรม
ประเภทงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานประสานงาน/Organizer/Event MC งานประสานงาน/Organizer/Event MC
จังหวัด : กรุงเทพ
เขต : บางรัก (สีลม)
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านเลขานุการ, การทำเอกสาร และติดต่อประสานงาน (รับพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่)
สามารถใช้ Microsoft word, power point และ excel ได้ดี
สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สีลม และกรมสรรพสามิต (พระราม6)
สามารถทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้ (Onsite ตามไซต์งานลูกค้าในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดตามตารางงาน)
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ อดทน และมีความรับผิดชอบ
มีทักษะการสื่อสาร มีใจรักบริการ และงานเอกสาร
พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้พื้นฐานในงานด้านบัญชี การเงินสวัสดิการ/ผลประโยชน์พนักงาน :

วิธีการสมัครงาน


กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
(สำนักงานใหญ่) 699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด กรุงเทพ   10500

ติดต่อ : LINE ID: @chanwanich
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - ปรากฎเมื่อ ฝากประวัติส่วนตัว สมัครงาน หางาน ค่ะ -
Website:


[แผนที่บริษัท ]ประกาศตำแหน่งงาน วันที่ 04 เมษายน 2566
Power By JOBSIAM.COMตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร