JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1
 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทประกันภัย , บริษัทประกันชีวิต , บริษัทประกันวินาศภัย
หางานบริษัทประกันภัย | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทประกันภัย , หางานบริษัทประกันชีวิต , หางานบริษัทประกันวินาศภัย , ประกาศรับสมัครงานบริษัทประกันภัย , ประกาศรับสมัครงานบริษัทประกันชีวิต , ประกาศรับสมัครงานบริษัทประกันวินาศภัย , ตำแหน่งงานบริษัทประกันภัย , ตำแหน่งงานบริษัทประกันชีวิต , ตำแหน่งงานบริษัทประกันวินาศภัย
หางานตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม)  ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเคลม)
   
   
   
   
   

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim)  เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป (Non-Motor Claim)
    วุฒิปริญญาตรี สาขาการประกันภัย ,นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกรมธรรม์ non-motor เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาและจัดการสินไหมทั่วไป (วิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ) ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ,การนำเสนองาน ,การสื่อสารดี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี และสามารถใช้ MS Office ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 26 เมษายน 2561
หางานจนท.พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ จนท.พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
    เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถรับแรงกดดันได้ดี ขยันและอดทน ***หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานพเศษได้ เวลา 20.00-06.00 น. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดได้
   
   
   
   

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
หางานจนท.ระบบสารสนเทศ (IT-network) จนท.ระบบสารสนเทศ (IT-network)
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ มีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรม PHP ,JAJA ,VB,C+และโปรมแกรมอื่นๆ ได้ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ หรือใช้งานโปรมแกรม Gis web งานประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ และการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสลับวันหยุดในการปฏิบัติงานได้ หากมีประสบการณ์ในงานด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
หางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการตกแต่งรถยนต์ หากมีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว)
    เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดหนองคาย (สถานที่ทำงาน เวียงจันทน์) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Ms.Office) ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาพัทยา) เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาพัทยา)
    เพศชาย อายุ 25-45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีประสบการณ์ด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ และกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันวินาศภัย
   
   
   
   

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561
หางานพนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesale)  พนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesale)
    เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป มีใจรักในงานขาย มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ ชัดเจน มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
   
   
   
   

บริษัท เอไอเอ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 ธันวาคม 2560
หางานธุรการ/ประสานงานขาย  ธุรการ/ประสานงานขาย
    เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี เกียรตินิยมอันดับ1 เมื่อผ่านทดลองงานจะเพิ่มเงินเดือนให้ 7,000*** เกียรตินิยมอันดับ2 เมื่อผ่านทดลองงานจะเพิ่มเงินเดือนให้ 5,000***
   
   
   
   

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (Call Center) เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (Call Center)
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ และการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสลับวันหยุดในการปฏิบัติงานได้ หากมีประสบการณ์ในงานด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการตกแต่งรถยนต์ หากมีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2560
หางาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาร้อยเอ็ด
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี/โท สาขาการประกันภัย สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย หรือสายงานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤศจิกายน 2560
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทประกันภัยออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทประกันชีวิต หรือสมัครงานบริษัทประกันวินาศภัย ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน