ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 12 หน้า

 ประกาศรับสมัครงาน : กลุ่มบริษัทผลิตสินค้า , บริษัทการผลิต , บริษัทตัวแทนจำหน่าย
หางานบริษัทผลิตสินค้า | หางานบริษัท คุณภาพ JobSiam.com , หางานบริษัทผลิตสินค้า , หางานบริษัทการผลิต , หางานบริษัทตัวแทนจำหน่าย , ประกาศรับสมัครงานบริษัทผลิตสินค้า , ประกาศรับสมัครงานบริษัทการผลิต , ประกาศรับสมัครงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย , ตำแหน่งงานบริษัทผลิตสินค้า , ตำแหน่งงานบริษัทการผลิต , ตำแหน่งงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย
หางานวิศวกรขาย (Sales Engineer) วิศวกรขาย (Sales Engineer)
    เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Auto Cad ฯลฯ สามารถออกแบบการนำเสนอ(Presentation Design)สินค้าและงานบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้าได้ มีประสบการณ์และทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีทักษะการพูดคุยเจรจา มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำงานแบบมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย, มีความตั้งใจ, ขยัน, อดทน มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
   
   
   
   

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer ) วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเรียนจบสายงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบและกระตือรื้อร้นในการทำงานสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี มีอัธยาศัยดีมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานเป็นทีมและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี ชอบความท้าทาย ตั้งใจเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
   
   
   
   

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานAccount Receivable officer Account Receivable officer
    วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป การบัญชี มีความรู้ด้านบัญชี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ หากมีประสบการทางด้านบัญชีในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี ทำงานจันทร์-ศุกร์
   
   
   
   

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานAccount Executive Account Executive
    ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา หรืออนุปริญญา สำหรับผู้มีประสบการณ์งานขายกับทางราชการ บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม มีไหวพริบ รักการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกทั้งสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส หากมีประสบการณ์การขายกับหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแรกม Microsoft Word/Excel
   
   
   
   

บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานProduction Supervisor Production Supervisor
    เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป อนุปริญญาขึ้นไป (ม.3/ม.6 ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป) สามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานSenior Accounting Officer (AR/GL ประจำสาขาบางนา) Senior Accounting Officer (AR/GL ประจำสาขาบางนา)
    การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
    มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีในธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์จะได้รักการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น excel (Vlookup, Pivot Table) ได้เป็นอย่างดี
    มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ เป็นนักตรวจสอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
    สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่จำกัดได้เป็นอย่างดี

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 มกราคม 2562
หางานพนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถผู้บริหาร
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านขับรถให้ผู้บริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสารงานคล่อง มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ หากมีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอบ้านบึง หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 มกราคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดซื้อวิศวกรรม(Purchasing Engineer) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดซื้อวิศวกรรม(Purchasing Engineer)
    เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง มีความอดทนสูง รับแรงกดดดันได้ดีถึงดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์ และสามารถสรุปรายงานประจำวันได้ มีประสบการณ์ในตำแหน่งจัดซื้อ 1-3 ปี สามารถวางแผนกำหนดการสั่งวัตถุดิบเข้ามาได้ทันเวลา
   
   
   
   

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานผู้ช่วยกุ๊ก ร้านบังคาระราเมน ประจำสยามพารากอน ผู้ช่วยกุ๊ก ร้านบังคาระราเมน ประจำสยามพารากอน
    เพศชายเท่านั้น อายุ 16-38 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ มีความอดทน บริษัท สยามวินด์ ธารา จำกัด
   
   
   
   

บริษัท สยามวินด์ ธารา จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานช่างพิมพ์สกรีนเครื่องอัตโนมัติ ช่างพิมพ์สกรีนเครื่องอัตโนมัติ
    คุณคือคนที่ รักคุณค่าในตัวของคุณ คุณคือคนที่ รักในสิ่งที่คุณทำ มีประสบก่ารณ์ด้านการใช้เครื่องสกรีนอัตโนมัติ 1 ปีขึ้นไป สามารถทำงานได้หลากหลาย ในด้านการผลิต
   
   
   
   

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR) เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR)
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในการเจราจาต่อรอง, โน้มน้าว, นำเสนอ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก มีใจบริการ
   
   
   
   

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานธุรการคลังสินค้า (ระยอง) ธุรการคลังสินค้า (ระยอง)
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ในงานธุรการคลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี เดินทางมาปฏิบัติงานสะดวก
   
   
   
   

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำเมืองทองธานี) เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำเมืองทองธานี)
    เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1-2 ปี จะพิจารณาพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office/Internet/Express ได้เป็นอย่างดี มีทักษะด้านเอกสาร สามารถทำงานด้านเอกสารได้ดีและถูกต้องแม่นยำ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ที่พักอยู่ใกล้เมืองทอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท บีวีเจ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานวิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล ทุกตำแหน่ง วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล ทุกตำแหน่ง
    เพศชาย อายุ 25 ปีขึันไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ในงานซ่อมบำรุง และไฟฟ้าเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หรือพื้นฐานด้านวิศวกรรมต่างๆ สามารถวางระบบงานแผนกวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง/เครื่้องกลโรงงาน มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี วิศวกรรมการผลิต หรือคุณภาพ หากมีประสบการณ์หรือผ่านการแข่งขัน QCC, KAIZEN, LEAN เป็นต้น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานช่างก่อสร้าง(ไซด์งานต่างจังหวัด) ช่างก่อสร้าง(ไซด์งานต่างจังหวัด)
    ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์งานด้านช่างสายต่างๆ หรือคุมงานก่อสร้างต่างๆ ไดั จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ย้ายที่ทำงานได้
   
   
   
   

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2562
หางานพนักงานฝ่ายผลิต (สินค้าเกษตร) ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานฝ่ายผลิต (สินค้าเกษตร) ไม่จำกัดวุฒิ
    ไม่จำกัดวุฒิ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้ เพศชาย-หญิง
   
   
   
   

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 03 มกราคม 2562
หางานExecutive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร) Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
    Female, age between 23 - 35 years old Bachelor's Degree or higher in Business Administration, English, or any related field Experienced as Secretary of management or Personal Assistant will be advantage Strong coordination skill, Business mind, and Detail oriented Fluent in English Calm, Polite, with Pleasent personality Positive mind set Strong computer skill especially, Microsoft Word, Excel, and Power Point
   
   
   
   

DHM Estate Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มกราคม 2562
หางานโปรแกรมเมอร์ (ยินดีต้อนรับนีกศึกษาจบใหม่) โปรแกรมเมอร์ (ยินดีต้อนรับนีกศึกษาจบใหม่)
    เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ธันวาคม 2561
หางานSales Representative (ขายอุตสาหกรรม) Sales Representative (ขายอุตสาหกรรม)
   
   
   
   
   

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ธันวาคม 2561
หางานManagement Trainee Marketing Department Management Trainee Marketing Department
    อายุ 25 ขึ้นไป จบคณะวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี พูด อ่าน เขียน มีความขยัน อดทน
   
   
   
   

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ธันวาคม 2561
คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถสมัครงานบริษัทผลิตสินค้าออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครงานบริษัทการผลิต หรือสมัครงานบริษัทตัวแทนจำหน่าย ผ่านระบบหางานออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งานหรือมีคำแนะนำในส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ support (at) Jobsiam.com เพื่อแก้ไขปัญหา.

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 มกราคม 2562

ผู้ใช้งาน 52731 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128242 คน