JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5

  


เปิดรับสมัครงาน : หางานในเขตพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
หางาน สมัครงานกรุงเทพ เขตพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง | ตำแหน่งงานเขตในกรุงเทพ คุณภาพ ที่ JobSiam.com
 Content Editor/ Content Creator
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถแปล และสนทนาภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดริเริ่มในการนำเสนอบทความ
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเนื้อหาทางสื่อออนไลน์
สามารถเขียนบทความเพื่อสร้าง Content ได้ตามต้องการ
เข้าใจ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้การทำ Content บนเว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างมีประสิทธิภาพ
หากแปลบทความภาษาอังกฤษ และนำมาเขียนบทความได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ

บริษัท เซมิโคลอน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2561
 Motion Graphic
สามารถใช้ Premiere Pro ,After Effect ,3D Max ,Cubase หรือโปรแกรมอื่นที่มีความเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้านำเสนอ
มีทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
เราไม่ปิดโอกาสบัณฑิตจบใหม่!

บริษัท เซมิโคลอน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 พฤษภาคม 2561
 IT Support (กรุงเทพมหานคร/ชลบุรี/ สระบุรี/ สงขลา และสมุทรปราการ)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านการแก้ไขปัญหา IT
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว,มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ, มีใบอนุญาตขับขี่
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
มี Service Mind และทัศนคติที่ดี

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 8 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงาน
เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
จบการศึกษา ป.ตรี , ปวส หรือ ปวช ด้านบัญชี , บริหาร , คอมพิวเตอร์
มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้้นฐาน พิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้อินเตอร์เน็ตได้
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้
มีความตั้งใจในวิชาชีพอย่างมุ่งมั่น
สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ในบางเสาร์
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ในบางโอกาศ
มีประสบการณ์เคยฝึกงานสำนักงานบัญชีหรือใช้โปรแกรมบัญชีexpress พิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.โบนัสตามความสามารถ 3.วันหยุดลาพักร้น 4.เก็บชั่วโมงสอบบัญชี(เฉพาะการปฏิบัติงานตรวงสอบบัญชี) 5.อบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

Collins and Conners Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 พฤษภาคม 2561
 Employee Relation Officer
เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความขยัน อดทน มีความตั้งใจที่จะทำงานและมีความระเอียดรอบคอบสูง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้ MS Office ได้ดี
***สามารถมาสมัครงานที่ Good Year รังสิต

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
 พนักงานขับรถผู้บริหารโซนสาทร ชาวต่างชาติ
เพศชาย
อายุ 30-45 ปี
มีความอดทนต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรักด้านการบริการ
สามารถทำ OT และออกต่างจังหวัดได้
มีบุคคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สุภาพเรียบร้อย
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
 พนักงานขับรถผู้บริหารโซนอ่อนนุช
เพศชาย
อายุ 30-45 ปี
มีความอดทนต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรักด้านการบริการ
สามารถทำ OT และออกต่างจังหวัดได้
มีบุคคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สุภาพเรียบร้อย

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
 พนักงานขับรถส่วนกลางโซนสีลม
เพศชาย
อายุ 30-45 ปี
มีความอดทนต่อหน้าที่ ที่ได้รับ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรักด้านการบริการ
มีบุคคลิกภาพดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สุภาพเรียบร้อย

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
 พนักงานธุรการ Admin (ทำงาน 5 วัน หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
อายุ 24-35 ปี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส. - ปริญญาตรี
(ชาย) ผ่าน / ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและไม่เกี่ยงงาน
มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ ให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดี มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน
* หากเคยทำงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Call center) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เมคไอโอ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
 Business Development Manager

???? คุณสมบัติผู้สมัคร
? ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
? วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
? มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ BD, การขายหรือการตลาด (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
? มีทักษะการพูดการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นอย่างดี (หากเคยศึกษาที่ประเทศจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

?? ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
?? ออฟฟิศอยู่ใกล้ BTS สะพานควาย
Mega Mobi
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
 วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล
1. ชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานด้านงานเขียนแบบ 1 ปี ขึ้นไป
3. สามารถเขียนแบบ ออกแบบ Mechanic parts ได้คล่อง
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เครื่องจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ ประสานงานได้ดี
6. รักในงาน พยายามที่จะเรียนรู้
บริษัท แอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
 Sale skin
- ชายและหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ผิวหน้าใส (ไม่เป็นสิว)
บริษัทว้าวโซลูชั่น
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤษภาคม 2561
 พีซีชาร์ป โฮมโปร กบินทร์บุรี
- เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน

รายได้:
- เงินเดือน + คอมมิชชั่น (รวมต่อเดือนประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป)

สนใจโทร. 0-2216-5602-4 ติดต่อคุณนุกนิกหรือคุณเปิ้ล
บริษัท แมกซ์มาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 พฤษภาคม 2561
 เลขานุการผู้บริหาร
ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ พร้อมพัฒนาตัวเอง เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
มีความละเอียด รอบคอบ มีระเบียบ มีความสามัคคี มองโลกในแง่บวก
มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
หากมีทักษะภาษาอื่นๆจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณานิสิต/นักศึกษาจบใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการบริการและคิดที่จะพัฒนาตัวเอง / หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าcommission สูงมาก หากทำได้ตามเป้า
flexible ในเรื่องเวลาการทำงาน หากมีงานด่วนสามารถทำงานล่วงเวลาได้
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ทำหน้าที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างดี
มีสวัสดิการในการดูแลผมและผิว พร้อมทัังการดูงานต่างประเทศ

Dr.ORN Clinic
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
 Sales Executive/Sales Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-1 ปี
มีความตั้งใจ พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤษภาคม 2561
 พนักงาน Telesale CIMB Thai
เพศหญิง
อายุ 19-45 ปี
มีใจรักงานขายและบริการ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วุฒิ ม.6 / ปวส ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีทักษะการพูดค่อนข้างดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความขยันและอดทน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤษภาคม 2561
 พนักงานขับรถผู้บริหารนายญี่ปุ่น บ.ไทยยามาฮ่า บางนาม.21
เพศชาย อายุ 25- 45 ปี
วุฒิม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานขับรถ 2 ปีขึ้นไป
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างดี
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ไม่ติดประวัติอาชญากรรม และ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
 พนักงานติดตามหนี้ (ภาคสนาม) บ.ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ - กรุงเทพฯ
เพศชาย จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้ภาคสนาม
มีมอเตอร์ไซด์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ไม่มีประวัติอาชญากร
บุคลิกดี แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศคติที่ดี
มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ตั้งใจทำงาน มีปฏิภานไหวพริบ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
 พนักงานขับรถ (ประจำกรุงเทพฯปริมณฑล)
เพศชาย อายุ 20-45 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
มีใบขับขี่รถยนต์
ทราบเส้นทางกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างดี
สามารถทำโอทีได้
ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า และ ไม่ติดประวัติอาชญากรรม
สามารถทำงานได้ทั้ง โซนกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
หากมีประสบการณ์ และ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ขับนาย)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
 พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ( CIMBT) สมัครสัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที
เพศชาย/เพศหญิง (อายุระหว่าง 22-35 ปีบริบูรณ์)
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เท่านั้น) ไม่จำกัดสาขา
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เป็นคนพูดจาฉะฉาน กล้าเเสดงออก สนใจในงานด้านบริการลูกค้า เช่น Call center / customer service
หากมีประสบการร์ด้าน Call center มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
มีไหวพริบ พร้อมเรียนรู้งาน สามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานล่วงเวลา OT ได้
สมัครรับสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลในทันที

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน