อัพเดท! HR Chapter ข้อมูล บทเรียนHR ยุคใหม่ | บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อัพเดทที่นี่ โดย JobSiam.com


หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน
ขั้นตอนในการปรับเลื่อนตำแหน่ง   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน สวัสดิการ   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน   
หมวด   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์
ความสำคัญของวิชาแรงงานสัมพันธ์   


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
การสรรหาบุคลากร ( จำนวน  14  หัวข้อ )
การคัดเลือกบุคลากร ( จำนวน  43  หัวข้อ )
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( จำนวน  85  หัวข้อ )
การบริหารค่าตอบแทน ( จำนวน  72  หัวข้อ )
คำบรรยายลักษณะงาน ( จำนวน  20  หัวข้อ )
กฎหมายแรงงาน ( จำนวน  111  หัวข้อ )


ค้นหาข้อมูล :

   หน้า :   2  3  4  5   >> จาก 26 หน้า