หมวดหมู่ : เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ
ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ แบบฟอร์มต่างๆ
ค้นหา :

   หน้า :   2  3  4   >> จาก 4 หน้า

เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ, เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ , โหลด เอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี
        บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี
68.50 Byte
บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
        บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
36.50 Byte
แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)
        แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)
39.00 Byte
ใบขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ของพนักงาน
        ใบขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ของพนักงาน
32.50 Byte
ใบคำขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน
        ใบคำขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน
31.50 Byte
ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)
        ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก)
31.50 Byte
หนังสือแจ้งการลา
        หนังสือแจ้งการลา
32.00 Byte
ตัวอย่าง ใบลากิจพิเศษ Special leave form
        ตัวอย่าง ใบลากิจพิเศษ Special leave form
50.75 Byte
ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
        ใบลากิจ ใบลาป่วย ใบลาพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
49.50 Byte
แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท
        แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท
32.50 Byte
แบบฟอร์มการยื่นหนังสือ ลากิจ / ลาป่วย (สถานบันการศึกษา)
        แบบฟอร์มการยื่นหนังสือ ลากิจ / ลาป่วย (สถานบันการศึกษา)
114.67 Byte
แบบฟอร์มการยื่นหนังสือ ลากิจ / ลาป่วย
        
30.50 Byte
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ แบบที่ 2
        แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ แบบที่ 2
36.50 Byte
แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา
        แบบฟอร์มใบลาสําหรับนักศึกษา
65.98 Byte
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
        แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
38.00 Byte
แบบฟอร์ม ตารางการตรวจเช็คความสะอาด แม่บ้าน (สำหรับทุกวัน)
        
41.50 Byte
แบบฟอร์ม อนุมัติการหยุดงาน /ลางาน
        
53.00 Byte
แบบฟอร์ม ใบคำขอเอกสาร
        
37.50 Byte
แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการงานบุคคล (Personnel Action Form)
        
34.50 Byte
แบบฟอร์ม ใบลาออก
        
36.00 Byte