หมวดหมู่ : เอกสาร สวัสดิการ
ตัวอย่างเอกสาร สวัสดิการ แบบฟอร์มต่างๆ
ค้นหา :

   หน้า :     จาก 1 หน้า

เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ เอกสาร สวัสดิการ| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร สวัสดิการ, เอกสาร สวัสดิการ , โหลด เอกสาร สวัสดิการ
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
ใบแสดงแผนที่สังเขปของที่อยู่ของพนักงาน
        ใบแสดงแผนที่สังเขปของที่อยู่ของพนักงาน
32.50 Byte
สัญญาข้อตกลงและค้ำประกัน เพื่อรับทุนการศึกษา
        
72.00 Byte
ตัวอย่าง นโยบายสนับสนุน ขอรับทุนการศึกษา
        
29.50 Byte
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
        
22.00 Byte
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ (รส3)
        
ไม่ระบุ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ (รส5)
        
28.50 Byte
รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (รส8)
        
35.00 Byte
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ (รส 6)
        
39.00 Byte
ตัวอย่าง ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
        
36.00 Byte
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
        
22.00 Byte
หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ
        
30.00 Byte
แบบตัวอย่าง การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
        
160.50 Byte
แบบฟอร์มใบลารวมทุกประเภท
        
102.50 Byte
แบบฟอร์มบันทึกการลาประจำปี (ทั่วไป)
        
22.68 Byte