หมวดหมู่ : เอกสาร แรงงานสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ แบบประเมินต่างๆ
ค้นหา :

   หน้า :     จาก 1 หน้า

เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์| แบบฟอร์ม HR อัพเดท ที่ JobSiam.com :- ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
แบบสอบถามประวัติพนักงาน
        แบบสอบถามประวัติพนักงาน
47.50 Byte
ใบลาหยุด
        ใบลาหยุด
37.50 Byte
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
        หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
30.00 Byte
หนังสือเตือน
        หนังสือเตือน
30.50 Byte
ลูกจ้างประสบอันตรายกับการจ่ายเงินทดแทน
        
300.19 Byte
แบบฟอร์ม บันทึกการสอบสวนทางวินัย
        
25.00 Byte
แบบฟอร์ม เอกสารลงโทษทางวินัย
        
30.00 Byte
แบบสำรวจความพึงพอใจพนักงานที่มีต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
        
411.00 Byte
แบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ บริษัทฯ
        
481.50 Byte
คู่มือพนักงานฉบับย่อ
        
41.00 Byte
แบบรายงานการจ้างงานปี 2557
        
124.24 Byte
ตัวอย่าง กฏระเบียบบริษัท
        
196.50 Byte
หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 40.58 Byte
หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 22.50 Byte