พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 46


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์,สถิติประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเศรษฐศาสตร์ , ใบสมัครงานคณิตศาสตร์ ,ใบสมัครงานสถิติ
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริการลูกค้า
3. ฝ่ายการจัดการสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่,สงขลา,พัทลุง อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สรรหาวาจ้าง
2. จัดซื้อ /ประสานงาน
3. การเงินการธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูหรืองานการศึกษา
2. นักสถิติ
3. นักบัญชีหรืองานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี/เพชรบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร อายุ 38 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การตลาด
2. บัญชี
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. การเงิน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ จ.สงขลา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานบริการ parttime
2. พนักงานบริการ parttime
3. พนักงานบริการ parttime
  การศึกษาสูงสุด มัธยมการศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ เซ็ลทรัลลาดพร้าว อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย
3. gound staffสายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานทรัพยากรบุคคล
2. สถิติ, สารสนเทศ
3. การจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา สารสนเทศสถิติ
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น, กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานที่กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
2. งานธุรการ
3. งานสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการตวงวัดชั่ง
2. ผู้ช่วยนักวิจัยงานต่างๆ
3. นักสถิติ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย นเรศวร
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/วางแผน
2. Marketing
3. Sale/Account Executive
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. การเงิน
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์การเงิน
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริหารคลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักโภชนาการ
2. งานบริการการลูกค้า
3. ส่งเสริมการขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชฏัฎพระนคร
สาขา วิทยาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เขตวังทองหลาง ลาดพร้ว อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ การเงิน การลงทุน
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3. การธนาคาร
  การศึกษาสูงสุด Master degree
สถาบัน Kasetsart U
สาขา Economics
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับ ปวช/ปวส
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายการตลาด
2. ฝ่ายการขาย
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานด้านการเงิน
3. งานด้านการคลัง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา เศรษฐศาสตร์การคลัง-เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วไป อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จัดซื้อ/คลังสินค้า/
2. การเงิน/การธนาคาร
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชฏัชสวนสุนันทา
สาขา เศรษฐศตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกระปิ / ห้วยขว้าง / ลาดพร้าว อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เศรษฐศาสตร์
2. ฝ่ายบุคคล
3. ..
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานคณิตศาสตร์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เศรษฐศาสตร์ซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานสถิติอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เศรษฐศาสตร์ , หาพนักงาน คณิตศาสตร์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สถิติ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน