JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 65


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งกราฟฟิค ดีไซน์,กราฟฟิค ดีไซน์,ช่างศิลป์ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานศิลปกรรมศาสตร์ , ใบสมัครงานกราฟฟิค ดีไซน์ ,ใบสมัครงานช่างศิลป์
1. กราฟิกดีไซน์
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
3. นักเขียนแบบ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาสังคม
2. ทรัพยกรบุคคล
3. อาจารย์สอนศิลปะ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic Designer
2. Photographer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สาขา Fashion and textile design
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างวาดภาพสีน้ำมัน
2. ช่างศิลป์
3. ทำฉากต่างๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา จิตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. fashion designer
2. stylish designer
3. Fashion marketting
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานขาย
3. งานนิเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มช
สาขา วิทยุโทรทัศกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. part time ผู้ช่วยเบเกอรรี่ ผลิตเบเกอรรี่
2. part time เกี่ยวกับอาหาร
3. คีย์ข้อมูลและอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริฆลฑล อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
2. ออกแบบ สิ่งพิมพ์
3. ออกแบบ สื่อภาพและเสียง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา ศิลปศาสตร์ วิจัตรศิลป์ประยุกต์ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครฯ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟฟิก ดีไซน์
2. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic design
2. Web design
3. Programmer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Liverpool John Moores University
สาขา Internet Computing System
ประสงค์ทำงานที่ Thailand อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานกราฟิก
2. พนักงานกราฟิก
3. ฝ่ายศิลป์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. graphic
2. ออกแบบผลิตภํณท์
3. ช่างศิลป์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพระนคร
สาขา ออกแบบผลิตภัรท์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน-ท่าแร้ง-สายไหม-หลักสี-บางกะปิ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. graphic design
2. graphic design ภาษาจีน
3. ธุรการ ภาษาจีน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ออกแบบกราฟฟิกดีไซด์
2. ลูกมือให้ช่างกราฟฟิกดีไซด์
3. ออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรายภัฎพระนคร
สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)
ประสงค์ทำงานที่ สามัคคี - งามวงศ์วาน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างภาพ
2. ช่างตัดต่อ
3. ผู้ช่วยช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ เคเบิลที่วี อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Graphic Design

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภายในกรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ ResearchProject
2. งานเกี่ยวกับเซรามิก
3. งานทดลองและงานออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักออกแบบ
2. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานเซรามิก
3. งานออกแบบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ออกแบบเซรามิก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. แอร์กราวด์สายการบินแอร์เอเชีย
2. ประชาสัมพันธ์สายการบินแอร์เอเชีย
3. แอร์กราวด์สายการบินไลอ้อนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ภาพพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. พนักงานออฟฟิต
3. งานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานกราฟฟิค ดีไซน์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน ศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานช่างศิลป์อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง ศิลปกรรมศาสตร์ , หาพนักงาน กราฟฟิค ดีไซน์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ช่างศิลป์

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127902 คน