พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 45


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานจป.วิชาชีพ , ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ,ใบสมัครงานอาชีวอนามัย
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.คบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก,อิสาน อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
3. Safety Officer
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน รร.สายปัญญารังสิต
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. safety supervisor
3. se
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เอ็น-เทค อินเตอร์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.
2. จป./บุคคล
3. จป./บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถานบันราชภัฏสวนดุลิต
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. ผู้ช่วย จป.
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ทักษิณ
สาขา อาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สัตหีบ,ศรีราชา อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. safety manager
2. senior safety officer
3. safety
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหิดล
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.ค.บุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2. จป.วิชาชีพ
3. ผู้ตรวจงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
2. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
3. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Safety manager
2. Safety supervisor
3. Senior safety officer
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. จป.หัวหน้างาน
3. ธุรกาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคไทยบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมจ.ระยอง อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Safety Engineer
2. Safety specialist
3. EHS Engineer
  การศึกษาสูงสุด Bachelor's degree
สถาบัน 2002
สาขา Occupational Health and Safety
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. จป.วิชาชีพ
3. หน.หน่วยความปลอดภัยในการทำงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานรักษาความปลอดภัย ,สถานบันเทิง
2. รับ-ส่ง เอกสาร
3. ไม่ระบุ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออู่ทอง
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3. วางแผนการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยคูรบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน จป.วิชาชีพซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานอาชีวอนามัยอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง จป.วิชาชีพ , หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง อาชีวอนามัย

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 29 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน