JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 273


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งท่องเที่ยว,ท่องเที่ยว,ภัตาคาร ร้านอาหารประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานโรงแรม , ใบสมัครงานท่องเที่ยว ,ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร
1. พนักงานต้อนรับ
2. งานบริการ
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน.
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการร้านอาหาร
2. พ่อครัวอาหารไทย
3. ขับรถรับแขกต่างชาติ
  การศึกษาสูงสุด ปใตรี
สถาบัน มใกรุงเทพ
สาขา การตลาด/Marketing
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้ อายุ 59 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. แคทเชียร์
3. บริการ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
สาขา วิทย์- คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นครพนม อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการทั่วไป
2. รองผู้จัดการทั่วไป
3. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงชลา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 55 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย Ground staff สายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ซุปเปอร์
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเอเชียอาร์เนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 61 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. เจ้าหน้าทีบริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสิร์ฟ
2. โรงเเรม
3. ขายของ จัดเรียงของ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เเม่กุวิทยาคม
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพระนคร อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. GSA
2. Reception
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไป
2. พนักงานเสริฟ์
3. พนักงานโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา 6
สถาบัน ตรอนตรีสินธุ์
สาขา ศิลป์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ รัชดา ห้วยขวาง ลาดพร้าว พระราม9 อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วย
2. asssmin
3. พนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปรืญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
สาขา คหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบริการ
2. งานประสานงาน
3. แลกเปลี่ยนเงินตรา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างาน
2. พนักงานทั่วไป
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ บุรีรัมย์ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป ( การตลาด )
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี สวนสยาม บึงกุ่ม สะพานสูง รามอินทรา อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แม่บ้าน
2. แม่บ้าน
3. ล้างจาน
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านวังนํ้พัฒนา
สาขา ม.ต้น
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 20 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Reception
2. Cook or Helper
3. Waitress
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานร้านอาหาร งานโรงเเรมภายในครัว
2. งานธุรการ พนักงานบริษัท งานประสานงาน
3. งานธุรการโรงเรียน สถานศึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานท่องเที่ยว ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน โรงแรมซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานภัตาคาร ร้านอาหาร อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง โรงแรม , หาพนักงาน ท่องเที่ยว | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ภัตาคาร ร้านอาหาร

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127902 คน