JobSiam.com

หางาน สมัครงาน ลงประกาศงาน

 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. พนักงงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดตรัง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. ครูพี่เลี้ยง
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เก็บเอกสาร
2. ฝ่ายผลิต
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สาขา พาณิชยกรรมเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบิน
2. พนักงานต้อนรับ
3. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, yunnan Normal University
สาขา ภาษาจีน
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานบุคคลการบริหาร
3. MC พนักงานเชียร์สินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธูรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. จัดชื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. เลขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงานขาย
2. ธุรการ
3. ผู้ช่วยฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.กรุงเทพธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ บางคอแหลม,ยานนาวา,สาทร อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายผลิต
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การจัดการสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

2. ่-
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. คอลเซ็นต์เตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ รามอินทรา อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. ดูแลเว็ปไซต์
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์จรเข้บัว อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานต้อนรับหรือบริการ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา นโยบายสาธารณะ
ประสงค์ทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คีย์ข้อมูล
2. เอกสาร
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานบัญชี
3. งานส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูพี่เลี้ยง
2. ธุรการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สาขา ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Supervisor call center
2. Senior call center
3. Manager call center
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ประสานงานต่างประเทศ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


สังคมออนไลน์

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127902 คน