พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. แอร์กราว
2. เลขานุการ
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราวสายการบินนกแอร์
2. กราวสายการบินแอเอเชียร์
3. กราวสายการบินไทบสมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ/ต่างจังหวัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธรุการ
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การเงินโรงพยาบาลสุรินทร์
3. พนักงานห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญฯาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
2. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ซานโตรินี่ ชะอำ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินบริษัทไทยแอร์เอเชีย ground
3. staff สายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ สงขลา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานบันทึกคีย์ข้อมูลประสานงาน
3. การเลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัยตรัง
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน ปัตตานี ยะลา อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานเอกสาร
3. งานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล แผนกธุรการ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา ระบบสารนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียน
2. ประชาสัมพันธ์
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สพล.สุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุโขทัย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายผลิต
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การจัดการสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานบริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สาขา การจักการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. การขาย
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา สื่อสารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อ.ศรีราชา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. Call Center
3. ลูกค้าสัมพันธุ์
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญา
สถาบัน รร.พณิชยการสยาม
สาขา บริหาร (คอมพิวเตอร์)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ใกล้ๆ ย่าน บางพลัด ราชดำเนิน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เก็บเอกสาร
2. ฝ่ายผลิต
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สาขา พาณิชยกรรมเลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานครูพี่เลีย
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษา
สาขา การส่งเสริมสุขภกาพเด็ก
ประสงค์ทำงานที่ ภาคไต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 28 เมษายน 2560

ผู้ใช้งาน 44363 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน