พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 612


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. งานธุรการทั่วไป
2. การบัญชี/การเงิน
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราว
2. เลขานุการ
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราวสายการบินนกแอร์
2. กราวสายการบินแอเอเชียร์
3. กราวสายการบินไทบสมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ/ต่างจังหวัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธรุการ
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
2. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ซานโตรินี่ ชะอำ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
3. งานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินบริษัทไทยแอร์เอเชีย ground
3. staff สายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ สงขลา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานเอกสาร
3. งานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล แผนกธุรการ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา ระบบสารนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียน
2. ประชาสัมพันธ์
3. งานเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สพล.สุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุโขทัย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายผลิต
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การจัดการสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

2. ่-
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานบริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สาขา การจักการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. การขาย
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา สื่อสารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ อ.ศรีราชา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประสานงาน
3. Support
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สาขา การขายการตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประสงค์ทำงานที่ ปลวกแดง มาบยางพร บ่อวิน อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานจัดเก็บเ อกสาร
3. พนักงานตรวจสต็อก
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมือง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. Air ground สายการบิน
3. พนักงานต้อนรับในโรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. นักข่าว
3. ช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใช้งาน 44772 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127871 คน