พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 611


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. ประชาสัมพันธ์
2. งานธุรการ
3. พนักงานต้อนรับ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัย
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา ระบบสารนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานเอกสาร
3. งานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล แผนกธุรการ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ธุรการ
3. การบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานทั่วไป
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จอมทอง บางขุนเทียน บางบอล พระราม2 อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายผลิต
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การจัดการสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

2. ่-
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานบริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สาขา การจักการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันะ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มห่วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ศึกษษศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. การเงินโรงพยาบาลสุรินทร์
3. พนักงานห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญฯาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการลูกค้า: พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ
2. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวืทยาลัยหาดใหญ่
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส สงขลา(หาดใหญ่) ภูเก็ต อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เลขานุการ
2. ประสานงานต่างประเทศ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาครัฐและเอกชน อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. ดูแลเว็ปไซต์
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์จรเข้บัว อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ธรุการ
3. ออกบูธ
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน รร.ยานนาเวศวิทยาคม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พัฒนาการ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธูรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. จัดชื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2560

ผู้ใช้งาน 44668 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127805 คน