พื้นที่โฆษณา เด่นชัด สะดุดตา ราคา ประหยัด เพียง 1590.- ต่อเดือน สนใจ* ติดต่อทีมงาน
 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 611


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

ดูรายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการประวัติผู้สมัครงาน (Resume) : ใบสมัครงานเลขา , ใบสมัครงานประชาสัมพันธ์ ,ใบสมัครงานธุรการ
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาครัฐและเอกชน อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ/ประสานงาน
2. ดูแลเว็ปไซต์
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ประสงค์ทำงานที่ ไปรษณีย์จรเข้บัว อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานต้อนรับหรือบริการ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา นโยบายสาธารณะ
ประสงค์ทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. คีย์ข้อมูล
2. เอกสาร
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานธุรการ
2. งานบัญชี
3. งานส่งเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่จัดส่ง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ขอนแก่น - มหาสารคาม อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานธุรการทั่วไป
2. งานธุรการทั่วไป
3. การบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. ประสานงาน
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ(admin)
2. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(สำนักงาน)
3. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล,ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเพาะช่างฯ มทร.รัตนโกสินทร์.
สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. it support
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินบริษัทไทยแอร์เอเชีย ground
3. staff สายการบินไลออนแอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ สงขลา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าฝ่ายผลิต
2. บริการลูกค้า
3. การตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา อายุ 43 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานต้อนรับ
2. ธุรการ
3. การบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานทั่วไป
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จอมทอง บางขุนเทียน บางบอล พระราม2 อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บริการลูกค้า: พนักงานประจำเคาน์เตอร์บริการ
2. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
3. บริการลูกค้า: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวืทยาลัยหาดใหญ่
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส สงขลา(หาดใหญ่) ภูเก็ต อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. หัวหน้า
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ เมืองบุรีรัมย์ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

2. ่-
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ทรัพยากรมนุษย์
2. ธนาคาร
3. งานในออฟฟิส
  การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาใบสมัครงาน :

1. ท่านสามารถค้นหาหาพนักงานประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ข้อมูลหาคนทำงาน เลขาซึ่งผู้สมัครงานได้กรอกข้อมูล สำหรับสมัครงานในบริษัทฯต่างๆ ซึ่ง ใบสมัครงานธุรการอาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้อง และ ท่านอาจค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ออนไลน์ โดยการติดต่อผู้ฝากประวัติหางาน สมัครงาน ได้โดยตรง


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เลขา , หาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง ธุรการ

.


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

จ๊อบสยาม ดอทคอม
23/303 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท, กรุงเทพ 10400 TH
ติดต่อ (สำนักงาน) : (66)02-279-0-466 ติดต่อ เบอร์ FAX : (66)02-279-1-882 ฝ่ายขาย (สายด่วน): (66)08-8881-6100 อีเมล์ : sale@jobsiam.com Website: www.jobsiam.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44522 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127779 คน